การใช้ geen กับ niet

ทั้ง geen และ niet ต่างใช้ในประโยคปฏิเสธทั้งคู่ค่ะ มีหลักการว่า ประโยคไหนจะใช้ geen ประโยคไหนควรใช้ niet ดังนี้เลยค่ะ 1. Geen 1.1 ใช้แทนที่ article “een” ตอนเป็นประโยคปฏิเสธ เช่น – ik heb een auto. – ik heb geen auto. – jij schrijft een brief. – jij schrijft geen brief. 1.2 ใช้นำหน้าคำนาม เพื่อเป็นประโยคปฏิเสธ กับคำนามที่นับไม่ได้ ซึ่งคำนามเหล่านี้ เป็นคำนามที่ไม่จำเป็นต้องมี article นำหน้า เช่น – ik drink koffie. – ik drink geen koffie. – ik heb kinderen. –  ik heb geen kinderen. * ให้สังเกตว่า “geen” จะวางไว้ข้างหน้าคำนามเสมอ   2. Niet “niet” จะใช้ในประโยคปฏิเสธที่เหลือทั้งหมด…

"การใช้ geen กับ niet"

การเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ เป็นพหูพจน์

ภาษาดัตช์ก็เหมือนภาษาอังกฤษค่ะ มีการเปลี่ยนรูปคำนาม เมื่อทำให้เป็นพหูพจน์ บ่งบอกว่าของนั้นมีหลายชิ้นนะจ๊ะ ภาษาดัตช์มีหลักการเปลี่ยนคำนามจากเอกพจน์เป็นพหูพจน์ ดังนี้ 1. เติม -en หลังคำนามเอกพจน์ het boek – de boeken de verdieping – de verdiepingen de vrouw – de vrouwen de maand – de maanden de fiets – de fietsen de trein – de treinen de dag – de dagen de land – de landen de deur – de deuren de plant – de planten de stoel – de stoelen de vensterbank – de vensterbanken de docent – de docenten…

"การเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ เป็นพหูพจน์"

การใช้คำนำหน้านาม de หรือ het

ภาษาดัตช์มี article หรือคำนำหน้านามเหมือนภาษาอังกฤษเลยค่ะ แต่ของภาษาอังกฤษคือ a, an ของภาษาดัตช์คือ de กับ het ค่ะ ส่วนจะใช้ de หรือจะใส่ het นำหน้าดีนั้น มีกฏอยู่ประมาณนี้ค่ะ การใช้ article “de” นำหน้านาม – คำนามที่ใช้เรียก ผลไม้ ต้นไม้ ดอกไม้ เช่น de apple, de varen, de eik เป็นต้น – คำนามที่ใช้เรียกตัวเลข หรือตัวอักษร เช่น de acht, de A เป็นต้น – คำนามที่ใช้เรียกชื่อภูเขา แม่น้ำ – คำนาม (ส่วนใหญ่) ที่เรียกชื่อสมาชิกในครอบครัว และตำแหน่งต่างๆ เช่น de boer, de moeder, de zus เป็นต้น แต่ยกเว้นตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร และแผนก – คำที่ลงท้ายด้วย -ing เช่น de versiering, de ING bank – คำนามที่เป็นพหูพจน์ จะใช้ article “de”…

"การใช้คำนำหน้านาม de หรือ het"

การพูดถึงอดีต

โครงสร้างคือ          S + Vช่วย + O + Vอดีต เช่น Ik ben gisteren naar Amsterdam geweest. Wij zijn om 17.00 uur naar huis gegaan. Mila is twee jaar geleden naar Nederland gekomen.   Vช่วย = zijn, heb, ben — จะเปลี่ยนรูปไปตามประธาน Vอดีต = ge + stam + t หรือ d  — จะไม่เปลี่ยนรูปตามประธาน ‘t ex-kofschip ถ้าเป็นคำที่ลงท้ายด้วยคำเหล่านี้ เมื่อทำให้เป็นรูปในอดีต ให้ใช้ ge + stam + t ที่เหลือ ให้ใช้ ge + stam + d — คำที่ลงท้ายด้วย -z เมื่อเปลี่ยนเป็นรูปอดีต ให้ใช้  -sd — คำที่ลงท้ายด้วย…

"การพูดถึงอดีต"