มีกฎหมายอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในปี 2024

1. สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก ย้ายที่ทำการชั่วคราว เนื่องด้วยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮกมีกำหนดปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการในปี 2024 เลยจำต้องย้ายที่ทำการการให้บริการด้านกงสุลเป็นการชั่วคราว โดยที่อยู่ของอาคารที่ทำการชั่วคราว คือ Haagsche Hof (Unit D213 – D214), Parkstraat 83, 2514 JG, The Hague. โดยจะเริ่มเปิดทำการ ณ ที่อยู่ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2567 เป็นต้นไป เวลาทำการตามปกติคือวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.30 – 17.00 น. ทั้งนี้ ผู้ที่จะติดต่อขอรับบริการด้านกงสุลยังคงต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าทางออนไลน์ ที่ลิงก์ https://hague.thaiembassy.org/th/publicservice/online-q-for-thais หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล consular@thaiembassy.nl หรือหมายเลขโทรศัพท์ 070 345 0766 2. ภาษีและกำลังซื้อ ค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้น และคิดในฐานค่าแรงรายชั่วโมง ค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นเป็น 13.27 ยูโรต่อชั่วโมง (เพิ่มขึ้น 3.75 เปอร์เซ็นต์) และจะไม่มีค่าแรงขั้นต่ำรายเดือน รายสัปดาห์ หรือรายวันอีกต่อไป เนื่องจากในอดีตเนี่ย ทำให้บางคนที่ทำงานมาก 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่พอคิดเป็นเงินเดือนแล้ว กลับได้เงินน้อยกว่าหรือเท่ากับคนที่ทำงาน…

"มีกฎหมายอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในปี 2024"

ระบบประกันสุขภาพของเนเธอร์แลนด์

เป็นพระราชบัญญัติประกันสุขภาพ หรือที่เรียกว่า de Zorgverzekeringswet (Zvw) ค่ะ ที่ระบุว่าทุกคนที่อาศัยหรือทำงานอยู่ในเนเธอร์แลนด์ “ต้อง” ทำประกันสุขภาพ ดังนั้นทุกคนจึงมีสิทธิในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางสุขภาพ ที่เรียกว่า basispakket หลักการทั่วไปของพระราชบัญญัติประกันสุขภาพ ระบบการรักษาพยาบาลของเนเธอร์แลนด์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันค่ะ ดังนั้นไม่ว่าจะรวยจะจน เด็กหรือผู้ใหญ่ คนสุขภาพดีหรือป่วย ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการได้รับการรักษาในแบบเดียวกันในราคาที่ย่อมเยาจากแพ็คเกจประกันสุขภาพขั้นพื้นฐาน โดยทุกคนต้องทำประกันสุขภาพผ่านบริษัทประกัน และจ่ายเบี้ยประกันและภาษี เนเธอร์แลนด์ไม่มีรักษาฟรีค่ะ แต่ที่ดูเหมือนฟรี ก็เพราะทุกคนถูกบังคับให้ต้องทำประกันสุขภาพและจ่ายเบี้ยประกันทุกเดือน เนื้อหาโดยทั่วไปของพระราชบัญญัติประกันสุขภาพนี้คือ โครงสร้างพื้นฐานทางสุขภาพ (basispakket) ประกอบด้วยอะไรบ้าง แปลง่ายๆ คือสิทธิในการเข้าถึงการรักษาเบื้องต้นเวลาป่วยน่ะค่ะ ซึ่งคนที่ทำประกันทุกคน (ซึ่งก็คือคนในเนเธอร์แลนด์ทุกคน) จะได้รับคือ หากดูในรายการ basispakket ที่เราจะได้รับ ก็ดูครอบคลุมในปัญหาทางสุขภาพแทบทุกอย่างแล้วค่ะ แต่บางคนอาจต้องการจะทำประกันให้ครอบคลุมเพิ่มขึ้น เรียกว่า Aanvullende verzerkering เช่น ประกันสุขภาพสำหรับสุขภาพสายตา (ตัดแว่นสายตา เป็นต้น) หรือประกันสุขภาพดูแลช่องปาก ตรงนี้เราก็สามารถทำประกันเพิ่มได้ตามสมัครใจค่ะ คราวนี้มาดูเรื่องค่าใช้จ่ายบ้างค่ะ เพราะการทำประกันสุขภาพ และจ่ายเบี้ยประกันทุกเดือน ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะรักษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายอีกแล้วนะคะ ยังมีส่วนที่เราต้องร่วมจ่ายอยู่ค่ะ เพื่อให้เข้าใจถึงค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากเบี้ยประกันรายเดือน เราต้องรู้จัก 2 คำนี้ค่ะ คือ eigen risico และ eigen bijdragen ปี 2023 วิตามินดี ไม่อยู่ในรายการ basispakket อีกต่อไป Eigen risico คือค่ารักษาส่วนที่เราต้องจ่ายค่ะ เหมือนเราจ่ายสมทบค่ารักษาตัวเราเองน่ะค่ะ …ถึงแม้เราจะทำประกันสุขภาพและจ่ายเบี้ยรายเดือนทุกเดือนแล้วก็ตาม …แต่ถ้าเราป่วย และไปหาหมอ…

"ระบบประกันสุขภาพของเนเธอร์แลนด์"