สิ่งที่ต้องทำเมื่อมาถึงฮอลแลนด์ด้วยวีซ่าระยะยาว

บทความนี้ สืบเนื่องต่อจากเมื่อได้วีซ่า MVV แล้วนะคะ เมื่อเราเข้าประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วยวีซ่า MVV อย่าลืมอ่านกระดาษเเผ่นเล็กๆ ที่เจ้าหน้าที่เย็บติดกับพาสปอร์ตเรา หน้าวีซ่านะคะ ในนั้นจะมีรายละเอียดสิ่งที่เราต้องทำเมื่อมาถึงประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะ ออยขอรวบรวมจากประสบการณ์มาเล่าให้ฟังนะคะ 1. ไปลงทะเบียนที่ gemeentehuis หรือ town hall ค่ะ ลงทะเบียนเพื่อเเจ้งถิ่นที่อยู่ และขอเลข BSN (burgerservice nummer) เลขนี้จะใช้ประโยชน์หลายอย่างในประเทศนี้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเปิดบัญชีธนาคาร สอบ NT2 หรือ inburgering ทำประกันสุขภาพ เสียภาษี เป็นต้น การไปลงทะเบียน ต้องนัดหมายกับ gemeente ล่วงหน้าก่อนนะคะ (ประเทศนี้ทำอะไรก็ต้องนัดค่ะ จะเดินดุ่มๆ เข้าไปไม่ได้ค่ะ) เมื่อถึงวันนัด ก็ให้นำหลักฐาน คือ ใบทะเบียนสมรส หรือใบรับรองโสด (ในกรณีที่ยังไม่ได้แต่งงานกัน) และใบสูติบัตร เอกสารทั้งสองนี้ต้องได้รับการแปล และรับรองเอกสารจากสถานกงสุล และสถานทูตเนเธอร์แลนด์เรียบร้อยแล้วนะคะ …จริงๆ มันก็คือเอกสารชุดเดิมที่เราใช้ตอนขอวีซ่ามา ตอนอยู่ที่เมืองไทยนั่นแหละคะ 2. เราจะได้รับจดหมายจาก IND มาถึงบ้านเลยค่ะ ว่าให้ไปรับ verblijfdocument หรือ verblijfvergunning มันคือบัตรเล็กๆ เป็นเหมือนบัตรคนต่างด้าวน่ะคะ ด้วยบัตรนี้ เราจะสามารถทำงาน เลือกตั้ง (บางตำแหน่ง) ได้ เข้า-ออก ประเทศเนเธอร์แลนด์ และประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้ 3. ภายใน 3 เดือน หลังจากได้รับบัตร verblijfdocument…

"สิ่งที่ต้องทำเมื่อมาถึงฮอลแลนด์ด้วยวีซ่าระยะยาว"

ย้ายมาอยู่เนเธอร์แลนด์…ขอวีซ่าระยะยาว MVV

สวัสดีค่ะ หายไปนานเลย…ออยมัวยุ่งกับการสอบอยู่ค่ะ เดี๋ยวจะมาเขียนเล่าให้ฟังว่า สอบอะไร สอบยังไง แต่บทความวันนี้ขอเขียนเรื่องการขอวีซ่าระยะยาวมาอยู่เนเธอร์แลนด์ก่อนนะคะ ระยะยาวในที่นี้ หมายถึงมาอยู่เกิน 3 เดือนค่ะ สำหรับสาวๆ เมื่อตัดสินใจแล้วว่า จะย้ายมาอยู่กับคนรักที่เนเธอร์แลนด์ ก็เริ่มต้องหาข้อมูลกันแล้วล่ะค่ะว่า ต้องทำอย่างไร ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะ รัฐบาลดัตช์นี่เคี่ยวที่สุดในยุโรปเลยค่ะ ในการให้วีซ่าระยะยาวมาอยู่กับคนรัก เพราะต้องผ่านเงื่อนไขสำคัญ 2 เงื่อนไข คือ ฝ่ายต่างชาติต้องสอบภาษาและวัฒนธรรมดัตช์เบื้องต้นให้ผ่าน ส่วนฝ่ายดัตช์ก็ต้องมีเงิน งานประจำ มีรายได้ไม่น้อยกว่ารายได้ขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนด..ออยขอรวบรวมเป็นขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าง่ายๆ ดังนี้ค่ะ 1. สอบ MVV สำหรับประเทศนี้ หากอยากย้ายมาอยู่ระยะยาว ด้วยเหตุผลของการมาอยู่กับคนรัก จะต้องเริ่มด้วยการสอบภาษาดัตช์ให้ผ่านขั้นต่ำระดับ A1 ก่อนค่ะ (คนที่มาด้วยเหตุผลการศึกษาต่อ หรือมาทำงาน ข้ามข้อนี้ไปได้เลยค่ะ ไม่ต้องสอบ) การสอบนี้เรียกทางการว่า basisexamen  inburgering buitenland ข้อสอบปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์แล้ว และเปลี่ยนผู้รับผิดชอบในการสอบจากเดิมคือ กระทรวงการต่างประเทศ (IND) มาเป็น กระทรวงศึกษาธิการ (DUO) ข้อสอบเเบ่งออกเป็น 3 ทักษะค่ะ คือ 1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศเนเธอร์แลนด์ ค่าสอบ 100 ยูโร 2) ทักษะการอ่าน ค่าสอบ 100 ยูโร และ 3) ทักษะการพูด ค่าสอบ 150 ยูโร…สอบไม่ผ่านในส่วนไหน สอบซ่อม จ่ายค่าสอบเเค่เฉพาะส่วนนั้นที่ไม่ผ่านเท่านั้นค่ะ…เท่าที่ได้ยินมา คนไทยมักจะสอบตกในส่วนทักษะการพูดค่ะ ดังนั้นต้องฝึกเยอะๆ ค่ะ ฝึกทำข้อสอบ เตรียมตัวสอบ…

"ย้ายมาอยู่เนเธอร์แลนด์…ขอวีซ่าระยะยาว MVV"