ป้ายจราจรดัตช์ ตอนที่ 1

ป้ายจราจรดัตช์ ตอนนี้เป็นตอนแรกค่ะ เป็นป้ายในหมวด A, B และ C ป้ายหมวด A = snelheid เป็นป้ายบอกความเร็ว หมวด B = voorrang เรื่องพวกทางเอก ทางโท ใครต้องให้ทางใครบนทางแยกน่ะค่ะ หมวด C = geslotenverklaring พวกป้ายห้ามต่างๆ ค่ะ  

"ป้ายจราจรดัตช์ ตอนที่ 1"

รหัสสีเตือนภัยพิบัติของเนเธอร์แลนด์

กรมอุตุนิยมวิทยาดัตช์ (ชื่อเต็มคือ Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut หรือย่อว่า KNMI) เนี่ยเขาจะมีการเตือนสภาพอากาศ และอุบัติภัย ภัยธรรมชาติต่างๆ ออกเป็นรหัสสีค่ะ (อันนี้ชาติอื่นก็อาจจะมีเหมือนกันนะคะ แต่เมืองไทยไม่มีแบบนี้ เลยขอเอามาเล่าสักหน่อยล่ะกัน) รหัสสี (Kleurcodes) มีทั้งหมด 4 สีค่ะ คือ สีเขียว สีเหลือง สีส้ม และสีแดง 1. รหัสสีเขียว (Code groen) = สภาพอากาศปกติ ไม่มีอะไรเป็นอันตรายที่ต้องระวังเป็นพิเศษ 2. รหัสสีเหลือง (Code geel) = ต้องระวัง อาจจะมีความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่เป็นอันตราย เช่น ฝนตกหนัก หิมะตกทำให้ถนนลื่น เป็นต้น รหัสสีเหลืองจะประกาศออกมาล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนที่ปรากฏการณ์สภาพอากาศที่เป็นอันตรายนั้นจะเกิดขึ้นจริง และการรับประกันการเกิดขึ้นจริงอย่างน้อย 60 % 3. รหัสสีส้ม (Code oranje) = ต้องเตรียมตัว ถ้ากรมอุตุฯ ออกประกาศเตือนรหัสนี้ จะเริ่มออกเป็นข่าวใหญ่เตือนไปทั่วประเทศค่ะ จะเจอเป็นพาดหัวข่าว Code Oranje …. เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมตัวค่ะ รหัสสีส้มนี้แปลว่า มีความเสี่ยงที่ของสภาพอากาศไม่น้อยกว่า 60% ที่จะเป็นอันตรายหรือส่งผลกระทบรุนแรง มีขนาดใหญ่และมีความเสี่ยงของการเกิดความเสียหายการบาดเจ็บหรือความไม่สะดวกขึ้น รหัสสีส้มจะประกาศล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนการเกิดขึ้นจริงค่ะ 4. รหัสสีแดง (Code rood)…

"รหัสสีเตือนภัยพิบัติของเนเธอร์แลนด์"