คุณรู้กฎจราจรสำหรับรถจักรยานดีแค่ไหน ?

{“questions”:{“omiom”:{“title”:”1. \u0e08\u0e32\u0e01\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e17\u0e32\u0e07\u0e41\u0e22\u0e01\u0e19\u0e35\u0e49\u0e43\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e2d\u0e01 \u0e44\u0e14\u0e49 voorrang \u0e41\u0e25\u0e30\u0e44\u0e14\u0e49\u0e44\u0e1b\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19″,”mediaType”:”image”,”image”:”https:\/\/www.dutchthingy.nl\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/fietser2.jpg”,”imageCredit”:”https:\/\/www.ed.nl\/binnenland\/slaag-jij-voor-ons-fietsexamen-doe-de-test~ab3328c0\/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web”,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“yoyg5”:{“title”:”\u0e23\u0e16\u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e22\u0e32\u0e19″,”image”:””,”isCorrect”:”1″,”id”:”yoyg5″,”index”:0},”u89g7″:{“title”:”\u0e23\u0e16\u0e22\u0e19\u0e15\u0e4c”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”u89g7″,”index”:1}},”id”:”omiom”,”index”:0},”7kda0″:{“title”:”2. \u0e08\u0e32\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e08\u0e23\u0e32\u0e08\u0e23\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e40\u0e23\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e1b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e22\u0e32\u0e19\u0e15\u0e23\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e44\u0e21\u0e48″,”mediaType”:”image”,”image”:”https:\/\/www.dutchthingy.nl\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/uitgezonderd.jpg”,”imageCredit”:”https:\/\/www.ed.nl\/binnenland\/slaag-jij-voor-ons-fietsexamen-doe-de-test~ab3328c0\/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web”,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“liij4”:{“title”:”\u0e44\u0e14\u0e49″,”image”:””,”isCorrect”:”1″,”id”:”liij4″,”index”:0},”uwyap”:{“title”:”\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49″,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”uwyap”,”index”:1}},”id”:”7kda0″,”index”:1},”iq5to”:{“title”:”3. \u0e1b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e08\u0e23\u0e32\u0e08\u0e23\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e27\u0e48\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e44\u0e23″,”mediaType”:”image”,”image”:”https:\/\/www.dutchthingy.nl\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/fietsen.png”,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:”\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e40\u0e19\u0e40\u0e18\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e1b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e27\u0e07\u0e01\u0e25\u0e21 \u0e02\u0e2d\u0e1a\u0e2a\u0e35\u0e41\u0e14\u0e07\u0e04\u0e37\u0e2d \”\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e2b\u0e49\u0e32\u0e21\” \u0e04\u0e48\u0e30 \u0e2b\u0e49\u0e32\u0e21\u0e22\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e30\u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e38\u0e43\u0e19\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e43\u0e19\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32″,”answers”:{“k67gd”:{“title”:”A. \u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e07\u0e23\u0e16\u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e22\u0e32\u0e19″,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”k67gd”,”index”:0},”3j5vs”:{“title”:”B. \u0e2b\u0e49\u0e32\u0e21\u0e08\u0e2d\u0e14\u0e23\u0e16\u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e22\u0e32\u0e19″,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”3j5vs”,”index”:1},”b1q52″:{“title”:”C. \u0e2b\u0e49\u0e32\u0e21\u0e23\u0e16\u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e22\u0e32\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e16\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e19\u0e1e\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32″,”image”:””,”isCorrect”:”1″,”id”:”b1q52″,”index”:2}},”id”:”iq5to”,”index”:2},”5vtoh”:{“title”:”4. \u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e43\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e19\u0e35\u0e49\u0e16\u0e39\u0e01\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07″,”mediaType”:”image”,”image”:”https:\/\/www.dutchthingy.nl\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/bicycle-2471178_640.jpg”,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“1dcoy”:{“title”:”A. \u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e15\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e22\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e02\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32 \u0e16\u0e49\u0e32\u0e40\u0e23\u0e32\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e30\u0e41\u0e0b\u0e07″,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”1dcoy”,”index”:0},”widab”:{“title”:”B. \u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e22\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e15\u0e34\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e1e\u0e25\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e1e\u0e15\u0e34\u0e14 \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e14\u0e37\u0e48\u0e21\u0e41\u0e2d\u0e25\u0e01\u0e2d\u0e2e\u0e2d\u0e25\u0e4c”,”image”:””,”isCorrect”:”1″,”id”:”widab”,”index”:1},”a5t15″:{“title”:”C. \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e22\u0e32\u0e19\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19 \u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e14\u0e36\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e19\u0e23\u0e16\u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e22\u0e32\u0e19\u0e04\u0e31\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32 \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e23\u0e32\u0e44\u0e21\u0e48\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e23\u0e07\u0e1b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e21\u0e32\u0e01″,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”a5t15″,”index”:2}},”id”:”5vtoh”,”index”:3},”wcpnr”:{“title”:”5. \u0e15\u0e32\u0e21\u0e01\u0e0e\u0e08\u0e23\u0e32\u0e08\u0e23 \u0e23\u0e16\u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e22\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e21\u0e32\u0e08\u0e32\u0e01 uitrit \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e08\u0e30\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e44\u0e1b\u0e43\u0e19 inrit \u0e08\u0e30\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07″,”mediaType”:”image”,”image”:”https:\/\/www.dutchthingy.nl\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/bicycle-2441229_640.jpg”,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“1ff98”:{“title”:”A. \u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e17\u0e32\u0e07 (voorrang) \u0e41\u0e01\u0e48\u0e17\u0e38\u0e01\u0e04\u0e19″,”image”:””,”isCorrect”:”1″,”id”:”1ff98″,”index”:0},”lsz8b”:{“title”:”B. \u0e17\u0e38\u0e01\u0e04\u0e19\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e17\u0e32\u0e07 (voorrang) \u0e41\u0e01\u0e48\u0e23\u0e16\u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e22\u0e32\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e44\u0e1b\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19″,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”lsz8b”,”index”:1},”tr84t”:{“title”:”C. \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e17\u0e32\u0e07 (voorrang) \u0e41\u0e01\u0e48\u0e40\u0e09\u0e1e\u0e32\u0e30\u0e04\u0e19\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e31\u0e49\u0e19″,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”tr84t”,”index”:2}},”id”:”wcpnr”,”index”:4},”wwv7x”:{“title”:”6. \u0e2b\u0e32\u0e01\u0e04\u0e38\u0e13\u0e1b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e22\u0e32\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e22\u0e31\u0e07\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e43\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e19\u0e35\u0e49\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e04\u0e27\u0e23\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e33″,”mediaType”:”image”,”image”:”https:\/\/www.dutchthingy.nl\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/erf.png”,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“8btiy”:{“title”:”A. \u0e1b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e22\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e23\u0e47\u0e27\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e01\u0e34\u0e19 15 \u0e01\u0e34\u0e42\u0e25\u0e40\u0e21\u0e15\u0e23\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e27\u0e42\u0e21\u0e07″,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”8btiy”,”index”:0},”nakv5″:{“title”:”B. \u0e1b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e22\u0e32\u0e19\u0e02\u0e27\u0e32\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e23\u0e16\u0e22\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e17\u0e35\u0e48\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e32\u0e21\u0e21\u0e32\u0e41\u0e0b\u0e07″,”image”:””,”isCorrect”:”1″,”id”:”nakv5″,”index”:1},”9ol2b”:{“title”:”C. \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e13\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e08\u0e30\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e27″,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”9ol2b”,”index”:2}},”id”:”wwv7x”,”index”:5},”oaubj”:{“title”:”7. \u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e04\u0e38\u0e13\u0e1b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e22\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e1a\u0e19\u0e16\u0e19\u0e19 autoweg \u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e04\u0e38\u0e13\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e1b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e22\u0e32\u0e19\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e1a\u0e19\u0e16\u0e19\u0e19 (autobaan) \u0e44\u0e14\u0e49\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e44\u0e21\u0e48″,”mediaType”:”image”,”image”:”https:\/\/www.dutchthingy.nl\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/G11.png”,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“8r4sr”:{“title”:”\u0e44\u0e14\u0e49″,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”8r4sr”,”index”:0},”1gcwh”:{“title”:”\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49″,”image”:””,”isCorrect”:”1″,”id”:”1gcwh”,”index”:1}},”id”:”oaubj”,”index”:6},”iuhx0″:{“title”:”8. \u0e08\u0e32\u0e01\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e43\u0e04\u0e23\u0e44\u0e14\u0e49\u0e44\u0e1b\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19 (voorrang) \u0e08\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e07\u0e15\u0e32\u0e21\u0e25\u0e33\u0e14\u0e31\u0e1a”,”mediaType”:”image”,”image”:”https:\/\/www.dutchthingy.nl\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/volgorde.jpg”,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:”\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e19\u0e40\u0e18\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e16\u0e49\u0e32\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e38 \u0e14\u0e31\u0e07\u0e40\u0e0a\u0e48\u0e19\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e43\u0e19\u0e04\u0e33\u0e16\u0e32\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49 — \u0e23\u0e16\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e17\u0e32\u0e07\u0e02\u0e27\u0e32\u0e21\u0e37\u0e2d \u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e23\u0e16\u0e21\u0e32\u0e08\u0e32\u0e01\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e04\u0e48\u0e30 \u0e40\u0e23\u0e32\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e17\u0e32\u0e07\u0e41\u0e01\u0e48\u0e23\u0e16\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e32\u0e17\u0e32\u0e07\u0e02\u0e27\u0e32″,”answers”:{“3b1h9”:{“title”:”A. \u0e23\u0e16\u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e22\u0e32\u0e19, \u0e23\u0e16\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c, \u0e23\u0e16\u0e1a\u0e31\u0e2a”,”image”:””,”isCorrect”:”1″,”id”:”3b1h9″,”index”:0},”65x2r”:{“title”:”B. \u0e23\u0e16\u0e1a\u0e31\u0e2a, \u0e23\u0e16\u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e22\u0e32\u0e19, \u0e23\u0e16\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”65x2r”,”index”:1},”95hz5″:{“title”:”C. \u0e23\u0e16\u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e22\u0e32\u0e19, \u0e23\u0e16\u0e1a\u0e31\u0e2a, \u0e23\u0e16\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”95hz5″,”index”:2}},”id”:”iuhx0″,”index”:7},”kivro”:{“title”:”9.…

"คุณรู้กฎจราจรสำหรับรถจักรยานดีแค่ไหน ?"

คุณรู้ป้ายจราจรดัตช์ดีแค่ไหน?

{“questions”:{“pzlf7”:{“title”:”1. Welke vervoer mag hier in?”,”mediaType”:”image”,”image”:”https:\/\/www.dutchthingy.nl\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/verkeersbord5.png”,”imageCredit”:”https:\/\/www.rtlnieuws.nl\/editienl\/quiz-snap-jij-deze-verwarrende-verkeersborden”,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:”\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e22 C9 \u0e19\u0e35\u0e49\u0e2b\u0e49\u0e32\u0e21\u0e44\u0e21\u0e48\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e19\u0e02\u0e35\u0e48\u0e21\u0e49\u0e32 \u0e1d\u0e39\u0e07\u0e1b\u0e28\u0e38\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c \u0e22\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e30\u0e43\u0e14\u0e46 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e01\u0e0e\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e27\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e49\u0e32\u0e21\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e23\u0e47\u0e27\u0e40\u0e01\u0e34\u0e19 25 \u0e01\u0e34\u0e42\u0e25\u0e40\u0e21\u0e15\u0e23\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e27\u0e42\u0e21\u0e07\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e04\u0e48\u0e30 — \u0e41\u0e15\u0e48\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e02\u0e49\u0e32\u0e07\u0e43\u0e15\u0e49 (onderbord) \u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e1b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e19\u0e35\u0e49\u0e22\u0e01\u0e40\u0e27\u0e49\u0e19 \u0e23\u0e16\u0e41\u0e17\u0e23\u0e01\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c (\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e23\u0e16\u0e17\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e01\u0e0e\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e27\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e49\u0e32\u0e21\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e23\u0e47\u0e27\u0e40\u0e01\u0e34\u0e19 25 \u0e01\u0e34\u0e42\u0e25\u0e40\u0e21\u0e15\u0e23\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e27\u0e42\u0e21\u0e07) \u0e14\u0e31\u0e07\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e04\u0e33\u0e15\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e37\u0e2d \u0e02\u0e49\u0e2d b. \u0e04\u0e48\u0e30″,”answers”:{“cqqf0”:{“title”:”a. Alleen ruiters”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”cqqf0″,”index”:0},”8vxvq”:{“title”:”b. Alleen tractoren”,”image”:””,”isCorrect”:”1″,”id”:”8vxvq”,”index”:1},”2mbny”:{“title”:”c. Geen enkel vervoer, behalve auto’s”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”2mbny”,”index”:2}},”id”:”pzlf7″,”index”:0},”oaybb”:{“title”:”2. Dit bord betekent?”,”mediaType”:”image”,”image”:”https:\/\/www.dutchthingy.nl\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/PR.png”,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:”\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e22 E12 \u0e04\u0e37\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e2d\u0e14\u0e23\u0e16\u0e19\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e30\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e23\u0e16\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30\u0e04\u0e48\u0e30 \u0e21\u0e32\u0e08\u0e32\u0e01 P = park \u0e41\u0e25\u0e30 R = ride”,”answers”:{“4vea5”:{“title”:”a. Parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbare vervoer.”,”image”:””,”isCorrect”:”1″,”id”:”4vea5″,”index”:0},”c8b4j”:{“title”:”b. Perkeergelegenheid ten behoeve van reizigers”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”c8b4j”,”index”:1},”jqml1″:{“title”:”c. Parkeergelegenheid en restaurant”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”jqml1″,”index”:2}},”id”:”oaybb”,”index”:1},”bdqr6″:{“title”:”3. Mag u bij dit bord rechtdoor rijden?”,”mediaType”:”image”,”image”:”https:\/\/www.dutchthingy.nl\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/l081.png”,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:”\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e22 L8 \u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07\u0e41\u0e04\u0e48\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e17\u0e32\u0e07\u0e02\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e15\u0e31\u0e19…

"คุณรู้ป้ายจราจรดัตช์ดีแค่ไหน?"

คุณรู้จักสำนวน สุภาษิตดัตช์ดีแค่ไหน

{“questions”:{“evjqw”:{“title”:”Een Appeltje voor de dorst”,”mediaType”:”image”,”image”:”https:\/\/www.dutchthingy.nl\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/appeltje.jpg”,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“cod7g”:{“title”:”\u0e1e\u0e39\u0e14\u0e2b\u0e49\u0e27\u0e19\u0e46″,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”cod7g”,”index”:0},”4tr4l”:{“title”:”\u0e1e\u0e2d\u0e21\u0e35\u0e01\u0e34\u0e19\u0e21\u0e35\u0e43\u0e0a\u0e49 \u0e1e\u0e2d\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e07\u0e15\u0e31\u0e27\u0e44\u0e14\u0e49″,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”4tr4l”,”index”:1},”a4l34″:{“title”:”\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e38\u0e48\u0e22\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e48\u0e32\u0e22 \u0e43\u0e0a\u0e49\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1f\u0e38\u0e48\u0e21\u0e40\u0e1f\u0e37\u0e2d\u0e22″,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”a4l34″,”index”:2},”47d4n”:{“title”:”\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19 \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e44\u0e27\u0e49\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e40\u0e1c\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e21\u0e09\u0e38\u0e01\u0e40\u0e09\u0e34\u0e19″,”image”:””,”isCorrect”:”1″,”id”:”47d4n”,”index”:3}},”id”:”evjqw”,”index”:0},”p5h33″:{“title”:”Een kat in de zak kopen”,”mediaType”:”image”,”image”:”https:\/\/www.dutchthingy.nl\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/kat.jpg”,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“kr0xg”:{“title”:”\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e02\u0e32\u0e22\u0e15\u0e48\u0e2d”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”kr0xg”,”index”:0},”q15yd”:{“title”:”\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e1c\u0e34\u0e14 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e43\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23″,”image”:””,”isCorrect”:”1″,”id”:”q15yd”,”index”:1},”yiouh”:{“title”:”\u0e04\u0e19\u0e21\u0e31\u0e48\u0e07\u0e21\u0e35\u0e41\u0e15\u0e48\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e15\u0e31\u0e27\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e0b\u0e48\u0e2d”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”yiouh”,”index”:2},”9s2la”:{“title”:”\u0e44\u0e14\u0e49\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e07\u0e14\u0e35\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e40\u0e25\u0e22″,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”9s2la”,”index”:3}},”id”:”p5h33″,”index”:1},”c94i2″:{“title”:”Het zit in de molen”,”mediaType”:”image”,”image”:”https:\/\/www.dutchthingy.nl\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/molen.jpg”,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“3qxed”:{“title”:”\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48 \u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e43\u0e19\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e27\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19″,”image”:””,”isCorrect”:”1″,”id”:”3qxed”,”index”:0},”7h5n1″:{“title”:”\u0e1c\u0e2a\u0e21\u0e1b\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e01\u0e31\u0e19\u0e22\u0e38\u0e48\u0e07″,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”7h5n1″,”index”:1},”kdtyp”:{“title”:”\u0e40\u0e14\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e23\u0e49\u0e32\u0e22 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e04\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48″,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”kdtyp”,”index”:2},”k4q41″:{“title”:”\u0e44\u0e21\u0e48\u0e1e\u0e34\u0e08\u0e32\u0e23\u0e13\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e2d\u0e1a”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”k4q41″,”index”:3}},”id”:”c94i2″,”index”:2},”mo9vy”:{“title”:”Geen kip te zien”,”mediaType”:”image”,”image”:”https:\/\/www.dutchthingy.nl\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/kip.jpg”,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“wgejf”:{“title”:”\u0e21\u0e35\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22 \u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e23\u0e39\u0e49\u0e17\u0e31\u0e19\u0e40\u0e25\u0e48\u0e2b\u0e4c\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e19″,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”wgejf”,”index”:0},”88coy”:{“title”:”\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e43\u0e04\u0e23\u0e40\u0e25\u0e22 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e14\u0e39″,”image”:””,”isCorrect”:”1″,”id”:”88coy”,”index”:1},”xz570″:{“title”:”\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e34\u0e19\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22″,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”xz570″,”index”:2},”dtd1p”:{“title”:”\u0e21\u0e35\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22″,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”dtd1p”,”index”:3}},”id”:”mo9vy”,”index”:3},”vc5cd”:{“title”:”Het beste paard van stal”,”mediaType”:”image”,”image”:”https:\/\/www.dutchthingy.nl\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/paard.jpg”,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“0dced”:{“title”:”\u0e04\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d \u0e04\u0e19\u0e40\u0e01\u0e48\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e46″,”image”:””,”isCorrect”:”1″,”id”:”0dced”,”index”:0},”x85pe”:{“title”:”\u0e21\u0e35\u0e01\u0e34\u0e23\u0e34\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e30\u0e42\u0e14\u0e01\u0e01\u0e23\u0e30\u0e40\u0e14\u0e01 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22″,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”x85pe”,”index”:1},”y4fvo”:{“title”:”\u0e22\u0e01\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e48\u0e32\u0e14\u0e35\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e01\u0e48\u0e07″,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”y4fvo”,”index”:2},”53c7n”:{“title”:”\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e41\u0e01\u0e23\u0e48\u0e07 \u0e17\u0e23\u0e2b\u0e14\u0e2d\u0e14\u0e17\u0e19″,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”53c7n”,”index”:3}},”id”:”vc5cd”,”index”:4},”ni084″:{“title”:”Als een vis in het water”,”mediaType”:”image”,”image”:”https:\/\/www.dutchthingy.nl\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/vis.jpg”,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“o3swl”:{“title”:”\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e19″,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”o3swl”,”index”:0},”fa5wr”:{“title”:”\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e39\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e08\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e15\u0e23\u0e32\u0e22″,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”fa5wr”,”index”:1},”glq9k”:{“title”:”\u0e1e\u0e2d\u0e21\u0e35\u0e01\u0e34\u0e19\u0e21\u0e35\u0e43\u0e0a\u0e49 \u0e1e\u0e2d\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e07\u0e15\u0e31\u0e27\u0e44\u0e14\u0e49″,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”glq9k”,”index”:2},”r23h0″:{“title”:”\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e07\u0e27\u0e25 \u0e23\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e36\u0e01\u0e2a\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19″,”image”:””,”isCorrect”:”1″,”id”:”r23h0″,”index”:3}},”id”:”ni084″,”index”:5},”15ahv”:{“title”:”Dat is de druppel die de emmer doet overlopen.”,”mediaType”:”image”,”image”:”https:\/\/www.dutchthingy.nl\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/emmer.jpg”,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“lr37n”:{“title”:”\u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0e2b\u0e32\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e32\u0e30\u0e27\u0e34\u0e27\u0e32\u0e17″,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”lr37n”,”index”:0},”d2u4x”:{“title”:”\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e17\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e2b\u0e27\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b”,”image”:””,”isCorrect”:”1″,”id”:”d2u4x”,”index”:1},”nk786″:{“title”:”\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e41\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e07″,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”nk786″,”index”:2},”x9l8c”:{“title”:”\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e41\u0e08\u0e01\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e16\u0e36\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19″,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”x9l8c”,”index”:3}},”id”:”15ahv”,”index”:6},”9s337″:{“title”:”Praten over koetjes en kalfjes.”,”mediaType”:”image”,”image”:”https:\/\/www.dutchthingy.nl\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/koetje.jpg”,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“ey8tk”:{“title”:”\u0e04\u0e38\u0e22\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e40\u0e1b\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e22″,”image”:””,”isCorrect”:”1″,”id”:”ey8tk”,”index”:0},”xpa8r”:{“title”:”\u0e1e\u0e39\u0e14\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e17\u0e33\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e23\u0e30\u0e21\u0e31\u0e14\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e07″,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”xpa8r”,”index”:1},”wab5f”:{“title”:”\u0e1e\u0e39\u0e14\u0e27\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e27\u0e19\u0e21\u0e32″,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”wab5f”,”index”:2},”qehs4″:{“title”:”\u0e17\u0e33\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e32\u0e27\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e07\u0e1a\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e21\u0e32″,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”qehs4″,”index”:3}},”id”:”9s337″,”index”:7},”vjslo”:{“title”:”Oog om oog en tand om tand”,”mediaType”:”image”,”image”:”https:\/\/www.dutchthingy.nl\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/oog.jpg”,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“egwjm”:{“title”:”\u0e2b\u0e25\u0e2d\u0e01\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e25\u0e27\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08\u0e1c\u0e34\u0e14″,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”egwjm”,”index”:0},”xujit”:{“title”:”\u0e2d\u0e27\u0e14\u0e23\u0e39\u0e49\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48\u0e23\u0e39\u0e49″,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”xujit”,”index”:1},”qyqi3″:{“title”:”\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e23\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e22\u0e32\u0e21\u0e08\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16 \u0e08\u0e19\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e2a\u0e33\u0e40\u0e23\u0e47\u0e08″,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”qyqi3″,”index”:2},”414dq”:{“title”:”\u0e41\u0e01\u0e49\u0e41\u0e04\u0e49\u0e19\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e15\u0e23\u0e07\u0e02\u0e49\u0e32\u0e21 \u0e42\u0e14\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48\u0e16\u0e39\u0e01\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e33\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19″,”image”:””,”isCorrect”:”1″,”id”:”414dq”,”index”:3}},”id”:”vjslo”,”index”:8},”7d4dr”:{“title”:”Eigen schuld, dikke bult”,”mediaType”:”image”,”image”:”https:\/\/www.dutchthingy.nl\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/eigen-schuld.jpg”,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“vluj1”:{“title”:”\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e1a\u0e2a\u0e2d\u0e1e\u0e25\u0e2d”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”vluj1″,”index”:0},”a8sj2″:{“title”:”\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e14\u0e35 \u0e25\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e39\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e15\u0e23\u0e32\u0e22″,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”a8sj2″,”index”:1},”bnvtx”:{“title”:”\u0e17\u0e33\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e47\u0e1a\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e01\u0e47\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e17\u0e29\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07″,”image”:””,”isCorrect”:”1″,”id”:”bnvtx”,”index”:2},”zvjvs”:{“title”:”\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e1c\u0e25\u0e15\u0e32\u0e21\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23″,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”zvjvs”,”index”:3}},”id”:”7d4dr”,”index”:9}},”results”:{“8ex17”:{“title”:”\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e21\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 – Nieuwkomer”,”image”:”https:\/\/www.dutchthingy.nl\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/newcomer.jpg”,”min”:”0″,”max”:”6″,”desc”:”\u0e04\u0e38\u0e13\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e07\u0e22\u0e49\u0e32\u0e22\u0e21\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e40\u0e19\u0e40\u0e18\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e21\u0e48\u0e19\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32\u0e19\u0e35\u0e49\u0e43\u0e0a\u0e48\u0e44\u0e2b\u0e21\u0e25\u0e48\u0e30 — \u0e22\u0e34\u0e19\u0e14\u0e35\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e49\u0e32\u0e32\u0e32\u0e32 — \u0e44\u0e21\u0e48\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e07\u0e27\u0e25\u0e19\u0e30 \u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1a\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e46 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e31\u0e19\u0e44\u0e23 \u0e23\u0e39\u0e49\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e17\u0e35 \u0e04\u0e38\u0e13\u0e01\u0e47\u0e1e\u0e39\u0e14\u0e14\u0e31\u0e15\u0e0a\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e4b\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e0b\u0e30\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27″,”id”:”8ex17″,”index”:0},”zjw0k”:{“title”:”\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e21\u0e32\u0e01…

"คุณรู้จักสำนวน สุภาษิตดัตช์ดีแค่ไหน"