ติวหนังสือสอบ KNM(5) – ภาษี

มาติวกันต่อค่ะ อีกนิดเดียว ใกล้จบเล่มแล้วค่ะ ให้สังเกตจะจำตัวอักษรสีแดงนะคะ เป็นคำสำคัญที่จะอาจจะออกข้อสอบได้ค่ะ

วันนี้เรามาติวกันเรื่อง “ภาษี” ค่ะ กรมสรรพากรดัตช์เวลาเขาส่งจดหมายเกี่ยวกับภาษีมาที่บ้าน จดหมายของเขาจะเป็นเอกลักษณ์มากเลยค่ะ คือเป็นซองจดหมายสีฟ้า คนดัตช์เรียก “Blauwe brief” เป็นจดหมายที่น่ากลัวที่สุดในบรรดาจดหมายทั้งหมดเลยค่ะ ไม่มีใครอยากเปิดออกมาอ่าน

ทั้งหมดที่ออยจดและแปลทั้งหมดนี้มาจากหนังสือ Welkom in Nederland ดังภาพข้างล่างนี้นะคะ

IMG_1270

 • De Belastingdienst = กรมสรรพากร
 • burgerservicenummer (BSN) หรือ sofinummer = เลขประจำตัวจ่ายภาษี
 • มนุษย์เงินเดือน ภาษีจะหัก ณ ที่จ่าย ตามสัดส่วนเงินเดือน สิ้นปีจึงขอคืนภาษี (หรือจ่ายเพิ่ม)
 • aangifte bij de Belastingdienst = ยื่นแบบจ่ายภาษี
 • heffingskortingen = ส่วนหักลดหย่อนภาษี
 • kindgebonden budget = มีลูก สามารถนำมาลดหย่อนภาษี
 • ถ้าต้องเสียภาษีเพิ่ม และรู้สึกว่าเยอะเกินไป จ่ายไม่ไหว หรือตัวเลขไม่ถูกต้อง สามารถยื่นคำร้อง (bezwaar) คัดค้านได้ หรือจะจ่ายแบบ termijnen จ่ายทีละน้อยๆต่อเดือน (ผ่อนจ่าย) ก็ได้
 • Toeslagen = เงินที่ได้รับจากสรรพากรเพื่อช่วยค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น
  • Huurtoeslag
  • Zorgtoeslag
  • Kinderopvangtoeslag
 • DigiD-code
  • ใช้กับ gemeente
  • ขอเงิน toeslagen จากสรรพากร
  • UWV (หางาน)
  • kinderbijslag
  • DUO เช่น สอบ inburgerings หรือการยืมเงินเรียน
 • Kinderbijslag ได้รับอัตโนมัติ (ไม่ต้องลงทะเบียน) จาก SVB (Sociale verzekeringsbank)
 • saldo = ยอดเงินสุทธิในบัญชีธนาคาร
 • tekort = negatief saldo = rood staan = เงินในบัญชีติดลบ
 • Geld overmaken = การโอนเงิน
  • Automatisch betalen ค่าธรรมเนียมถูกที่สุด ทำได้ 2 แบบ คือ ด้วยเครื่อง (machtiging) หรือ incasso (หักผ่านบัญชีอัตโนมัติ)
  • acceptgiro = นำใบแจ้งหนี้ ไปจ่ายที่ธนาคาร
  • โอนเงินผ่านทางอินเตอร์เน็ต
 • ถ้าบัตร ATM หาย –> แจ้ง blokkeren –> แจ้งความ –> ทำบัตรใหม่
 • verblijfsvergunning = บัตรประจำตัวผู้อยู่อาศัยสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ฮอลแลนด์นานๆ
 • vreemdelingenpolitie = ชาวต่างชาติรายงานตัวที่สถานีตำรวจเมื่อเดินทางมาถึงฮอลแลนด์ภายใน 3 วัน
 • verblijfsvergunning –> voor bepaalde tijd มีอายุ 1 ปี/3 ปี/5 ปี
 • ผู้ลี้ภัย (asielzoeker) จะได้รับ w-document (ระหว่างรอ IND ตัดสินใจในคำข้อลี้ภัย)
 • หลังจากอาศัยอยู่ในฮอลแลนด์มา 5 ปี (ถ้าไม่ได้ขอสัญชาติ) จะได้ verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (บัตรนี้ไม่มีวันหมดอายุ สามารถอยู่เนเธอร์แลนด์ได้นานๆ)
 • ขอสัญชาติ –> จะต้องได้รับเลือก (stemmen) จาก Tweede kamer เงื่อนไขคือ
  • อายุมากกว่า 18 ปี
  • อาศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์มามากกว่า 5 ปี หรือ 3 ปีหากแต่งงานกับคนดัตช์
  • ใช้ภาษาดัตช์ได้ ผ่านระดับ A2 อย่างน้อย (ผ่าน inburgerings)
 • สามารถทำเรื่องขอสัญชาติได้ที่ gemeente
 • หลังวันที่ 1 January 2013 ผู้เรียนภาษาจะต้องจ่ายค่าเรียนภาษาดัตช์เอง หรือขอยืมเงินจาก DUO ได้
 • หลังปี 2013 มีการเปลี่ยนการสอบ inburgering เป็นแบบใหม่ (แบบที่พวกเรากำลังต้องสอบกันนี่ล่ะค่ะ) ส่วนแบบเก่าสามารถขอสอบได้จนถึง 2015
 • vrijstelling (ข้อยกเว้น) ไม่ต้องสอบ inburgering
  • มีสัญชาติดัตช์
  • อายุมากกว่า 65 ปี
  • สำเร็จการศึกษา มี diploma’s จากสถาบันการศึกษาในเนเธอร์แลนด์
  • หรือถ้าสอบ inburgerings 4 ครั้งแล้วยังไม่ผ่าน และเรียนภาษา 600 ชั่วโมง สามารถทำเรื่องขอยกเว้นได้
 • หากมีการของโรคซึมเศร้า –> ไปหา huisarts –> doorverwijzen ส่งตัวเราไปหาองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือด้านนี้ เช่น
  • maatschappelijk werk สามารถไประบายเล่าปัญหาให้เขาฟังได้
  • Bureau Jeugdzorg ให้คำปรึกษาในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับลูก เช่น ลูกดื้อ พูดไม่ฟัง เป็นต้น
  • Riagg หรือ GGZ (geestelijke gezondheid zorg) ให้คำปรึกษาโดยเราสามารถใช้ภาษาแม่ของเราได้
 • Thuiszorg = คนที่มีปัญหาสุขภาพ ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในบางเรื่อง ต้องให้คนอื่นมาช่วนที่บ้าน –> การประเมินผู้ป่วยที่ต้องการ thuiszorg จะได้รับการประเมินจาก CIZ หรือ huisarts
 • verpleeghuis = บ้านพักคนชรา ที่ช่วยตัวเองไม่ได้ ต้องมีคนดูเเลตลอดเวลา
 • Juridische hulp = ความช่วยเหลือทางกระบวนยุติธรรม เช่น คนต่างชาติอยากอยู่เนเธอร์แลนด์ แต่มีปัญหากับบัตร verblijfsvergunning หรือเมื่อมีปัญหาในการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือต้องการหย่ากับคนรัก หรือมีปัญหากับเจ้านาย หรือ มีปัญหาในการซื้อสินค้า เช่น ซื้อรถ แต่กลับเคลมไม่ได้ ซื้อสินค้ามาไม่ได้คุณภาพอย่างที่ตกลงกันไว้ เป็นต้น
 • Sociaal Raadslieden ให้ความช่วยเหลือทางกฏหมายฟรี แต่ไม่ใช่ทนาย ให้ความช่วยเหลือเช่น
  • ช่วยให้คำแนะนำในการกรอกแบบฟอร์ม
  • ให้คำแนะนำทั่วไป
 • Juridisch Loket = สามารถถามได้ฟรี (ทำงานเช่นเดียวกับ Sociaal Raadslieden) มีนักกฏหมายทนายช่วย เสียค่าใช้จ่ายไม่แพง ชื่อเดิมของแผนกนี้คือ Bureau voor Rechtshulp
 • ทรัพย์สินของคู่สมรสจะเป็นเจ้าของร่วมกัน เรียก gemeenschap van goederen แต่บางคู่มีการแยกสินทรัพย์ ทรัพย์สินส่วนที่เป็นของตัวเอง จึงทำสัญญาก่อนแต่งงานที่เรียกว่า akte van huwelijkse voorwaarden
 • notaris (เป็นนักกฏหมาย แต่ไม่ใช่ทนายนะคะ) จะเป็นคนเขียนสัญญา เรียกว่า akte เช่น koopakte (เวลาซื้อบ้าน) trouwakte