ภาษาดัตช์

ไวยากรณ์ดัตช์ เทียบกับภาษาอังกฤษ

ภาษาดัตช์มีรากศัพท์เดียวกับภาษาอังกฤษค่ะ คือถ้ารู้ภาษาอังกฤษ จะช่วยทำให้การเขียน กับการอ่านง่ายขึ้นมาก แต่ไม่ช่วยอะไรเรื่องการพูดเลย T T คำสรรพนามเเทนชื่อคน สัตว์ สิ่งของ ik = ฉัน je / jij = เธอ hij = เขาผู้ชาย we = พวกเรา ze = เขาผู้หญิง, พวกเขา คำนำหน้านาม เหมือน a, an, the ในภาษาอังกฤษ แต่ภาษาดัตช์ จะเป็น de, het, een แทน een จะคล้ายๆ a ในภาษาอังกฤษ คือของสิ่งนั้น มีอันเดียว เป็นนามนับได้ ก็เลยใช้ een ใช้ในประโยคเพื่อเน้นว่ามีแค่อันเดียวนะจ๊ะ de กับ het ใช้นำหน้าคำนาม คำไหนต้องใช้ de คำไหนใช้ het ….จำกันเอาเองนะจ๊ะ ไม่มีกฏตายตัว แต่หากคำนามนั้น เดิมตอนเป็นเอกพจน์ใช้ het แต่หากกลายเป็นพหูพจน์มีหลายๆ อัน ต้องเปลี่ยนมาใช้ de เสมอ เช่น het huis (บ้านหลังเดียว) = de huizen…

คำกริยา (stem) และการเปลี่ยนรูป

stem เปลี่ยนรูปเมื่อใช้กับประธาน ik และประธาน je, hij, ze (ที่เป็นเอกพจน์) doen — doe — doet studeren — studeer — studeert heten — heet — heet zitten — zit — zit spreken — spreek — spreekt wonen — woon — woont werken — werk — werkt gaan — ga — gaat komen — kom — komt kennen — ken — kent hebben — heb — hebt zijn — ben — bent — is     Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE…

การใช้ geen กับ niet

ทั้ง geen และ niet ต่างใช้ในประโยคปฏิเสธทั้งคู่ค่ะ มีหลักการว่า ประโยคไหนจะใช้ geen ประโยคไหนควรใช้ niet ดังนี้เลยค่ะ 1. Geen 1.1 ใช้แทนที่ article “een” ตอนเป็นประโยคปฏิเสธ เช่น – ik heb een auto. – ik heb geen auto. – jij schrijft een brief. – jij schrijft geen brief. 1.2 ใช้นำหน้าคำนาม เพื่อเป็นประโยคปฏิเสธ กับคำนามที่นับไม่ได้ ซึ่งคำนามเหล่านี้ เป็นคำนามที่ไม่จำเป็นต้องมี article นำหน้า เช่น – ik drink koffie. – ik drink geen koffie. – ik heb kinderen. –  ik heb geen kinderen. * ให้สังเกตว่า “geen” จะวางไว้ข้างหน้าคำนามเสมอ   2. Niet “niet” จะใช้ในประโยคปฏิเสธที่เหลือทั้งหมด…

การพูดถึงอดีต

โครงสร้างคือ          S + Vช่วย + O + Vอดีต เช่น Ik ben gisteren naar Amsterdam geweest. Wij zijn om 17.00 uur naar huis gegaan. Mila is twee jaar geleden naar Nederland gekomen.   Vช่วย = zijn, heb, ben — จะเปลี่ยนรูปไปตามประธาน Vอดีต = ge + stam + t หรือ d  — จะไม่เปลี่ยนรูปตามประธาน ‘t ex-kofschip ถ้าเป็นคำที่ลงท้ายด้วยคำเหล่านี้ เมื่อทำให้เป็นรูปในอดีต ให้ใช้ ge + stam + t ที่เหลือ ให้ใช้ ge + stam + d — คำที่ลงท้ายด้วย -z เมื่อเปลี่ยนเป็นรูปอดีต ให้ใช้  -sd — คำที่ลงท้ายด้วย…