ภาษาดัตช์

inburgering examen

ติวหนังสือสอบ KNM(8) – ประวัติศาสตร์ประเทศเธอร์แลนด์

ใกล้จบเล่มเเล้วค่ะ เหลืออีกแค่ตอนหน้าอีกตอนเดียว… ออยแปลและจดมาจากหนังสือ Welkom in Nederland นะคะ แต่เล่มที่ออยใช้จะเป็นเล่มเก่าแล้ว หน้าปกยังเขียนว่า “kns”อันเป็นชื่อวิชาที่สอบแบบเก่าอยู่ค่ะ ฉบับพิมพ์ใหม่ปี 2015 จึงเปลี่ยนหน้าปก และเปลี่ยนชื่อเป็นการสอบ knm แทน link สั่งซื้อหนังสือค่ะ http://www.bol.com/nl/p/welkom-in-nederland/9200000045780900/ คศ. 500 – 1500  เรียก middeleeuwen ในแต่ละพื้นที่มีผู้นำของตัวเอง –> Nederlanden แปลว่า lage landen ผู้คนสมัยนั้นทำอาชีพเกษตร มีชีวิตลำบาก อายุขัยไม่ยืน โดยเฉลี่ยไม่เกิน 40 ปี คศ. 1568 – 1648 สงคราม 80 ปี กับสเปน ในปี 1974 สเปนล้อมเมือง Leiden ทำให้ผู้คนในเมืองตายเพราะอดอาหาร สเปนยกทัพออกไปวันที่ 3 ตุลาคม 1574 จึงเป็นวันเฉลิมฉลอง จัดทุกปี ในวันนั้นผู้คนในเมืองจะฉลองด้วยการกินปลาฮาริ่ง (จัดที่เมือง Leiden ที่เดียว) เจ้าชาย Willem van Oranje (Oranje เป็นชื่อเมือง ซึ่งอยู่ในประเทศฝรั่งเศส) เป็นโปรแตสเเตนท์ ปกครองเนเธอร์แลนด์ในเวลานั้น ต้องการที่จะเป็นเอกราชจากสเปน ซึ่งนับถือคาทอลิก –> ปี 1584 ถูกยิงตายที่บ้าน…

คำตรงข้าม

คำตรงข้ามทั่วไป -A- aan — uit achter — voor alles — niets -B- bijna — helemaal -C- cijfer (ตัวเลข)  — letter -D- minder — meer dezelfde — andere dorp — stad druk  — rustig -E- ergens — negens -F- -G- grof (หยาบ) — fijn geven — nemen goed  — fout -H- -I- -J- -K- krijgen  — geven knap  — dom -L- lang — kort lezen — schrijven -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -Q- -R- -S-…

inburgering examen

ติวหนังสือสอบ KNM(5) – ภาษี

มาติวกันต่อค่ะ อีกนิดเดียว ใกล้จบเล่มแล้วค่ะ ให้สังเกตจะจำตัวอักษรสีแดงนะคะ เป็นคำสำคัญที่จะอาจจะออกข้อสอบได้ค่ะ วันนี้เรามาติวกันเรื่อง “ภาษี” ค่ะ กรมสรรพากรดัตช์เวลาเขาส่งจดหมายเกี่ยวกับภาษีมาที่บ้าน จดหมายของเขาจะเป็นเอกลักษณ์มากเลยค่ะ คือเป็นซองจดหมายสีฟ้า คนดัตช์เรียก “Blauwe brief” เป็นจดหมายที่น่ากลัวที่สุดในบรรดาจดหมายทั้งหมดเลยค่ะ ไม่มีใครอยากเปิดออกมาอ่าน ทั้งหมดที่ออยจดและแปลทั้งหมดนี้มาจากหนังสือ Welkom in Nederland ดังภาพข้างล่างนี้นะคะ De Belastingdienst = กรมสรรพากร burgerservicenummer (BSN) หรือ sofinummer = เลขประจำตัวจ่ายภาษี มนุษย์เงินเดือน ภาษีจะหัก ณ ที่จ่าย ตามสัดส่วนเงินเดือน สิ้นปีจึงขอคืนภาษี (หรือจ่ายเพิ่ม) aangifte bij de Belastingdienst = ยื่นแบบจ่ายภาษี heffingskortingen = ส่วนหักลดหย่อนภาษี kindgebonden budget = มีลูก สามารถนำมาลดหย่อนภาษี ถ้าต้องเสียภาษีเพิ่ม และรู้สึกว่าเยอะเกินไป จ่ายไม่ไหว หรือตัวเลขไม่ถูกต้อง สามารถยื่นคำร้อง (bezwaar) คัดค้านได้ หรือจะจ่ายแบบ termijnen จ่ายทีละน้อยๆต่อเดือน (ผ่อนจ่าย) ก็ได้ Toeslagen = เงินที่ได้รับจากสรรพากรเพื่อช่วยค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น Huurtoeslag Zorgtoeslag Kinderopvangtoeslag DigiD-code ใช้กับ gemeente ขอเงิน…

การพูดถึงอดีต

โครงสร้างคือ          S + Vช่วย + O + Vอดีต เช่น Ik ben gisteren naar Amsterdam geweest. Wij zijn om 17.00 uur naar huis gegaan. Mila is twee jaar geleden naar Nederland gekomen.   Vช่วย = zijn, heb, ben — จะเปลี่ยนรูปไปตามประธาน Vอดีต = ge + stam + t หรือ d  — จะไม่เปลี่ยนรูปตามประธาน ‘t ex-kofschip ถ้าเป็นคำที่ลงท้ายด้วยคำเหล่านี้ เมื่อทำให้เป็นรูปในอดีต ให้ใช้ ge + stam + t ที่เหลือ ให้ใช้ ge + stam + d — คำที่ลงท้ายด้วย -z เมื่อเปลี่ยนเป็นรูปอดีต ให้ใช้  -sd — คำที่ลงท้ายด้วย…