ติวหนังสือสอบ KNM(7) – งาน

สวัสดีค่ะ มาติวกันต่อค่ะ คราวนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงาน และสิทธิ์ต่างๆ ทีจะได้รับจากการทำงานค่ะ

ก่อนอื่นขออธิบายทำความเข้าใจกับคำสองคำนี้ก่อนค่ะ คือ “toeslag” กับ “uitkering” (เป็นสองคำที่ออยเคยสับสน เพราะต่างก็คือเงินที่ได้รับจากรัฐเหมือนกัน)

“toeslag” คือชื่อเรียกของเงินที่ได้รับจากกรมสรรพากรค่ะ (Belastingdienst) เช่น เงินช่วยค่าเช่าบ้าน  (huurtoeslag) เงินช่วยค่าใช้จ่ายในการฝากเด็กไว้กับสถานเลี้ยงเด็กเวลาพ่อแม่ต้องไปทำงาน (kinderopvangtoeslag) เป็นต้น

“uitkering” คือเงินที่ได้รับเนื่องจากตกงานค่ะ มีแบ่งเป็นประเภทต่างๆ กันไปนะคะ ซึ่งจะมีอธิบายต่อไปในบทความนี้ค่ะ

เช่นเคยค่ะ ออยแปลและจดมาจากหนังสือ Welkom in Nederland นะคะ แต่เล่มที่ออยใช้จะเป็นเล่มเก่าแล้ว หน้าปกยังเขียนว่า “kns”อันเป็นชื่อวิชาที่สอบแบบเก่าอยู่ค่ะ ฉบับพิมพ์ใหม่ปี 2015 จึงเปลี่ยนหน้าปก และเปลี่ยนชื่อเป็นการสอบ knm แทน

link สั่งซื้อหนังสือค่ะ http://www.bol.com/nl/p/welkom-in-nederland/9200000045780900/

IMG_1270

 • ชนิดของงาน
  • betaald (ทำงานและได้รับเงิน) และ vrijwilligerswerk (งานอาสาสมัคร)
  • Tijdelijk werk (งานชั่วคราว) และ vast werk  (งานประจำ)
   • flexwerker = พนักงานชั่วคราว ทำงานโดยรับเงินเดือนจาก uitzendbureau พนักงานเหล่านี้ ไม่มีโอกาสจะได้เปลี่ยนเป็นพนักงานประจำ
  • eigen bedrijf (มีกิจการเป็นของตัวเอง เจ้าของบริษัท)
  • zwart werk (งานดำ การทำงานโดยไม่จ่ายภาษี)
 • แบ่งชนิดของงาน ตามเวลาในการทำงาน
  • Partime & Fulltime
  • Regelmatige werktijden (งานที่เข้าทำงานตามเวลาเดิมทุกวัน) และ onregelmatige werktijden (งานที่ต้องเข้ากะ)
 • แบ่งงานตามประเภทของงาน
  • zorg en welzijn
  • techniek
  • bouw
  • horace
  • handel & vervoer
  • administratie & beveiliging
  • groene sector
 • สามารถเอา diploma’s ที่จบจากประเทศอื่นไป waardeien (เทียบวุฒิการศึกษา) ที่ IDW – Internationale Diplomawaardering
 • ongeschoold werk = งานที่ไม่ต้องใช้ความรู้ ไม่ต้องมีการศึกษาสูงๆ เช่น งานสวน
 • สถาบัน ROC – สถาบันที่เปิดการเรียน การอบรมเพิ่มเติม เพื่อเอาวุฒิมาทำงาน
 • re-intergratiebedrijf = บริษัทที่ช่วยแนะนำการกรอกใบสมัครงาน
 • ถ้าตกงาน (werkloos) ให้ลงทะเบียนกับ UWV ภายใน 2 วัน ที่ www.werk.nl เพื่อขอรับเงิน uitkering
 • ที่ www.werk.nl สามารถหางาน หรือฝากใบ cv ได้ มี werkcoach คอยช่วยให้คำแนะนำ อาจมีการนัดเจอกันที่ werkplein ที่ gemeente เพื่อพูดคุยกัน
 • ที่ gemeende จะมีแผนก sociale dienst ช่วยคนที่ตกงาน
 • Uitkering แบ่งเป็น
  • de Bijstand (Wet werk en bijstand)
  • de WW (werkloosheidwet)
  • de ZW (ziektewet)
  • de WIA (wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)
  • de AOW (Algemene Ouderdomswet)
 • WW-uitkering = เงินช่วย ได้รับเมื่อตกงาน แต่ต้องเคยทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่าครึ่งปี
 • WIA-uitkering = เงินช่วยหากไม่สามารถทำงานได้ อันมาจากการได้รับบาดเจ็บ ในระหว่างการทำงาน เรียก arbeidsongeschikt
 • de ZW ไม่ใช่ uitkering ที่ได้เงินจากรัฐ –> คนป่วยจะได้รับ 70% ของเงินเดือนจากเจ้านาย แต่หากป่วยนานเกิน 2 ปี จะได้รับ WIA-uitkering
 • de AOW ให้สำหรับคนแก่ที่อายุมากกว่า 65 ปี (แต่หลังปี 2013 ต้องเป็นคนแก่ที่อายุมากกว่า 67 ปี) – เงินเกษียณอายุ
 • ผู้อพยพ ตอนแก่ จะได้รับเงิน AOW แต่จะไม่ได้รับเต็มจำนวน 100% ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนดื
 • bijstand aanvragen = เงินช่วยเหลือเวลาตกงาน แต่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่จะได้ uitkering (ได้รับเป็นเงินจำนวนไม่มาก ไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่หางานใหม่)
 • คนที่ได้รับ uitkering มีข้อบังคับว่า ต้องลงเรียนเพิ่มเติมเพื่อหางานต่อ
 • uitkering
 • uitzendbureau =  supplier จัดหางาน
 • re-integratiebedrijf = บริษัทที่ช่วยคนหางานให้ฝึกงาน เพื่อให้ได้มีประสบการณ์ในงานนั้นๆ
 • วิธีการหางาน
  • vacature หาในเวปไซค์หางาน
  • sociale media เช่น Linkedln
  • ทำงานกับ uitzendbureau
  • Advertenties โฆษณาในหนังสือพิมพ์
  • เพื่อน ครอบครัว คนรู้จัก
  • vrijwilligerswerk
  • open sollicitatie คือการส่งใบสมัครงาน ไปยังบริษัท ทั้งๆ ที่บริษัทนั้นยังไม่มีตำแหน่งว่าง
 • cv = curricutulum vitae
 • sollicitatiegesprek = การสัมภาษณ์งาน
 • arbeidsvoorwaarden = สัญญาก่อนเข้างาน ในนั้นจะมีรายละเอียดของ เงินเดือน เวลาเข้างาน ระยะเวลาฝึกงาน วันหยุดประจำปี เป็นต้น
 • KvK = De kamer van koophandel
 • cao = collectieve arbeidsovereenkomst คือ สหภาพแรงงาน ทำหน้าที่ตกลงเรื่องสิทธิ์ หน้าที่กันระหว่าง นายจ้าง-ลูกจ้าง ในกลุ่มงานเดียวกัน
 • เงิน bruto จะมากกว่าเงิน netto เสมอ (เพราะเงิน bruto หักภาษีและอื่นๆ ออก กลายเป็นเงิน netto)
 • vakbond = ทำหน้าที่เป็นคนกลาง แก้ปัญหาข้อพิพากษ์ในงานระหว่าง นายจ้าง-ลูกจ้าง
 • vakbond ที่ใหญ่ที่สุดในเนเธอร์แลนด์คือ FNV ต้องเป็นสมาชิกก่อน จ่ายเงินค่าสมาชิกทุกเดือน
 • functioneringsgesprek = คือการคุยกับหัวหน้างาน เกี่ยวกับเราจะทำให้งานดีขึ้นได้อย่างไร คล้ายๆ one-on-one
 • หากได้รับผลกระทบจาก discriminatie ในที่ทำงาน (เช่น โดนดูถูกเชื้อชาติ สีผิว) –> แจ้งหัวหน้า –> แจ้งความกับตำรวจ www.art1.nl
 • สังคมดัตช์
  • 17% ของคนดัตช์ อยู่คนเดียว
  • 26% อยู่ด้วยกันกับคนรัก เช่น คู่เกย์ หรือคู่แต่งงานที่ยังไม่มีลูก
  • 57% อยู่กันเป็นครอบครัว พ่อ-แม่-ลูก
 • een alleenstaande ouder = พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว – จะมีเงินช่วย Bijstand จนเด็กอายุครบ 5 ขวบ เมื่อเด็กครบ 5 ขวบ เด็กไปโรงเรียน พ่อแม่ต้องออกหางานทำ
 • เด็กดัตช์มีเซ็กส์ครั้งแรก ตอนอายุ 16-17 ปี
 • puberteit = วัยเจริญพันธ์ (อายุประมาณ 12-18 ปี)
 • babyboom เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ปี 1945-1965
 • vergrijzing = ประชากรผู้สูงอายุ มีมากกว่าจำนวนประชากรของคนหนุ่มสาว (หลังปี 2011 สังคมดัตช์เป็นเเบบนี้)
 • homo = คู่เกย์ชาย-ชาย lesbisch = คู่รักเพศเดียวกัน หญิง-หญิง
 • sex ระหว่างผู้ใหญ่ กับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ผิดกฏหมาย เรียก seksueel misbruik
 • ข่มขืน = verkrachting
 • Incest = sex ในระหว่างสายเลือด (เช่น พ่อกับลูกสาว เป็นต้น) แต่ระหว่างหลาน อาจถูกกฏหมาย ขึ้นอยู่แต่ละกรณีไป
 • eerwraak = ฆ่าเพื่อรักษาเกียรติ (ผิดกฏหมายในเนเธอร์แลนด์)
 • bloedwraak = ฆ่าล้างแค้น
 • Besnijdenis = ขลิบ, ขลิบในผู้หญิงผิดกฏหมาย แต่สำหรับผู้ชายสามารถกระทำได้
 • geweld = ความรุนแรง
 • mishandeling = การทารุณกรรม
 • vandalisme = การทำของสาธารณะเสียหาย พังของหลวง
 • หากถูกข่มขืนจากคู่รักของตัวเอง ติดต่อ www.blijfvanmijnlijfhuis.nl
 • Euthanasie = การุณฆาต
 • Abortus = การทำแท้ง สามารถทำได้จนถึงอายุครรภ์ 24 สัปดาห์ (6 เดือน)
 • overtreding = การกระทำผิดกฏเล็กๆ น้อยๆ เช่น ไม่จ่ายค่ารถไฟ ไม่หยุดขี่จักรยานเมื่อขึ้นสัญญาณไฟแดง บทลงโทษคือ ต้องจ่ายค่าปรับ
 • misdaad =  อาชญากรรม บทลงโทษคือ ต้องติดคุก (gevangenis)
 • taakstraf = การลงโทษให้บำเพ็ญประโยชน์
 • Fraude = อาชญากกรมที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร เช่น ยื่นภาษีเท็จ ให้บัตรเครดิตของคนอื่น ใช้ใบปริญญาบัตรปลอม เป็นต้น
 • strafwet = กฏหมายอาญา
 • burgerlijk wetboek = กฏหมายแพ่ง