การใช้ geen กับ niet

ทั้ง geen และ niet ต่างใช้ในประโยคปฏิเสธทั้งคู่ค่ะ มีหลักการว่า ประโยคไหนจะใช้ geen ประโยคไหนควรใช้ niet ดังนี้เลยค่ะ

1. Geen

1.1 ใช้แทนที่ article “een” ตอนเป็นประโยคปฏิเสธ เช่น

– ik heb een auto. – ik heb geen auto.

– jij schrijft een brief. – jij schrijft geen brief.

1.2 ใช้นำหน้าคำนาม เพื่อเป็นประโยคปฏิเสธ กับคำนามที่นับไม่ได้ ซึ่งคำนามเหล่านี้ เป็นคำนามที่ไม่จำเป็นต้องมี article นำหน้า เช่น

– ik drink koffie. – ik drink geen koffie.

– ik heb kinderen. –  ik heb geen kinderen.

* ให้สังเกตว่า “geen” จะวางไว้ข้างหน้าคำนามเสมอ

 

2. Niet

“niet” จะใช้ในประโยคปฏิเสธที่เหลือทั้งหมด ที่ไม่เข้าเกณฑ์ให้ใช้ geen ค่ะ โดย niet มีการวางในประโยค 2 แบบคือ วางไว้หน้ากรรม หรือวางไว้ข้างหลัง ตัวอย่างเช่น

2.1 วางไว้หน้ากรรม (หลังกริยา)

– ใช้กับคำบุพบท (Preposition) เช่น Ik woon niet in Amsterdam.

– ใช้กับคำขยายนาม หรือ adjective เช่น Nederlands is niet moeilijk.

– ใช้กับความถี่ บ่อยๆ ทุกวัน เช่น Ik drink niet vaak wijn.

 

2.2 วางไว้หลังกรรม

– ใช้กับบุคลิก คำบรรยายบุคคล เช่น Hij rookt niet.

– รูปแบบคือ de, het + คำนาม/mijn, jouw, zijn,…+ คำนาม/ deze, die, dit, dat + คำนาม เช่น

Ik heb het boek niet gelezen.

Dat is mijn leraar niet

Ik heb die brief niet gekregen

– ประโยคที่กล่าวถึง วันนี้, พรุ่งนี้,… เช่น Ik hoef vandaag niet te werken.