ป้ายจราจรดัตช์ ตอนที่ 3

ป้ายจราจรดัตช์ ตอนนี้เป็นตอนที่ 3 ค่ะ เป็นป้ายในหมวด G, H และ J โดย
ป้ายหมวด G = Verkeersregels เป็นป้ายบอกพวกกฎจราจรต่างๆ
ป้ายหมวด H = Bebouwde kom ป้ายบอกเขตชุมชน จะเป็นสี่เหลี่ยม พื้นสีน้ำเงิน ตัวอักษรสีขาว บอกชื่อเมืองค่ะ
ป้ายหมวด J = Waarschuwing ป้ายหมวดนี้จะเป็นป้ายสามเหลี่ยม พื้นที่ขาว ขอบสีแดง เป็นป้ายเตือนให้ระวังค่ะ

 

G1 - Autosnelweg
ขับมาเจอป้ายนี้ แปลว่า เรากำลังจะเข้าทางด่วน (Autosnelweg) แล้วค่ะ บน Autosnelweg นี้ เราสามารถขับเร็วได้ไม่เกิน 130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
G2 - Einde autosnelweg
สิ้นสุดเขตทางด่วน Autosnelweg หรือเขตของป้าย G1 แล้วค่ะ ต่อจากนี้ไปจะเป็นถนนปกติ ดังนั้นเตรียมชะลอลดความเร็วรถได้เลยค่ะ
G3 - Autoweg
ป้ายนี้บอกให้รู้ว่า เรากำลังเข้าเขตถนน Autoweg ซึ่งถนน Autoweg นี้ รถยนต์ส่วนบุคคลจะขับได้เร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
G4 - Einde autoweg
ป้ายนี้บอกให้รู้ว่าสิ้นสุดเขตถนน Autoweg แล้วค่ะ หรือสิ้นสุเขตของป้าย G3 นั่นเอง
G5 - Erf
ป้ายนี้บอกให้รู้ว่า เข้าเขตชุมชนหนาแน่นค่ะ ให้ลดความเร็วรถลง แถวนี้จะขับเร็วได้ไม่เกิน 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ดูซ้ายขวา ดูกระจกข้างให้ดีๆ นะคะ เพราะที่แถวนี้ อาจจะมีเด็กๆ วิ่งเล่นอยู่บนถนนค่ะ
G6 - Einde erf
สิ้นสุดเขตชุมชนค่ะ แปลว่าสิ้นสุดเขตของป้าย G5 นั่นเอง
G7 - Voetpad
ทางเท้าค่ะ ป้ายนี้บอกให้รู้ว่า ตรงนี้คือทางเท้า ให้เหล่า “voetganger” ได้เดินค่ะ
G8 - Einde voetpad
สิ้นสุดทางเท้า หรือก็คือสิ้นสุดเขตบังคับของป้าย G7 นั่นเอง
G9 - Ruiterpad
ทางนี้เป็นทางพิเศษ สำหรับจูงม้า หรือขี่ม้าค่ะ อย่าไปเดิน หรือปั่นจักรยานบนทางเส้นนี้นะคะ และถ้าขับรถเจอม้ากำลังเดินอยู่ เราก็ควรขับช้าๆ อย่าทำให้ม้าตกใจค่ะ
G10 - Einde ruiterpad
สิ้นสุดเส้นทางเดินของม้า และคนขี่ม้า หรือสิ้นสุดเขตบังคับของป้าย G9 นั่นเอง
G11 - Verplicht fietspad
ทางจักรยานค่ะ มีไว้เฉพาะสำหรับรถจักรยาน รถ snorfiet และรถ snorscooters ค่ะ
G12 - Einde verplicht fietspad
สิ้นสุดเส้นทางที่กันไว้เฉพาะสำหรับรถจักรยาน, รถ snorfiets และรถ snorscooters หรือสิ้นสุดเขตบังคับของป้าย G11 นั่นเองค่ะ
G12a - Fiets-/bromfietspad
ทางนี้มีไว้สำหรับรถจักรยาน รถ snorfiets และรถ bromfiets ค่ะ — อย่าขับรถยนต์เข้ามาบนเส้นนี้นะ
G12b - Einde fiets-/brom-fietspad
สิ้นสุดเส้นทางสำหรับรถจักรยาน, รถ snorfiets และรถ bromfiets หรือก็คือ สิ้นสุดเขตบังคับตามกฎของป้าย G12a นั่นเองค่ะ
H1 - Bebouwde kom
ป้ายนี้บอกให้รู้ว่า เรากำลังเข้าเขตชุมชนค่ะ หรือ binnen bebouwde kom ซึ่งตามกฎหมายกำหนดว่า ในเขตนี้ เราต้องขับรถได้เร็วไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยกเว้นแต่ว่า มีป้าย A1 ระบุจำกัดความเร็วไว้เป็นอย่างอื่น
H2 - Einde bebouwde kom
สิ้นสุดเขตชุมชนค่ะ ต่อจากนี้ไปจะเป็น buiten bebouwde kom โดยทั่วไปจะสามารถขับรถได้เร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยกเว้นแต่ว่า มีป้าย A1 ระบุจำกัดความเร็วไว้เป็นอย่างอืนค่ะ
J1 - Slecht wegdek
ป้ายสามเหลี่ยมตั้งขึ้น พื้นสีขาว มีขอบสีแดง จะเป็นป้ายเตือนให้ระวังค่ะ อย่างป้ายนี้ ก็บอกว่า ระวังถนนไม่ดี ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อค่ะ
J2 - Bocht naar rechts
ป้ายนี้เตือนว่า ถนนทางข้างหน้าจะเป็นทางโค้งทางด้านขวาค่ะ
J3 - Bocht naar links
ป้ายนี้ เตือนว่า ให้ระวังทางข้างหน้าจะเป็นทางโค้งทางด้านซ้าย ค่ะ
J4 - S-bocht(en)
ป้ายนี้เตือนว่า ทางข้างหน้าจะเป็นทางโค้งคดเคี้ยว (ทางโค้งรูปตัว S) โดยทางโค้งจะเริ่มจากทางด้านขวา
J5 - S-bocht(en)
ป้ายนี้เตือนว่า ให้ระวังทางข้างหน้าจะเป็นทางโค้งคดเคี้ยว (ทางโค้งรูปตัว S) โดยทางโค้งจะเริ่มจากทางด้านซ้าย
J6 - Steile hellng
ป้ายนี้เตือนว่า ทางข้างหน้าเป็นทางชัน เช่น ตอนขับขึ้นเนิน หรือภูเขา — ตัวเลขที่ระบุอยู่ในป้าย จะบอกถึงระดับความชันค่ะ
J7 - Gevaarlijke daling
ป้ายนี้เตือนว่า ทางข้างหน้าเป็นทางลาดลงค่ะ ตัวเลขในป้าย จะบอกระดับความลาด ตัวเลขยิ่งเยอะ ถนนยิ่งชัน-ลาดลงมากเท่านั้นค่ะ
J8 - Gevaarlijk kruispunt
ป้ายนี้เตือนค่ะว่า ทางข้างหน้าจะเป็นทางแยกอันตราย ตอนขับต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากค่ะ
J9 - Rotonde
ป้ายนี้เตือนว่า ทางข้างหน้าจะมีวงเวียนค่ะ ขับต่อไปอีกสักหน่อยก็จะเจอวงเวียน และจะเจอป้าย D1 ตั้งอยู่บนวงเวียนนั้น
J10 - Overweg met slagbomen
ป้ายนี้เตือนว่า ทางข้างหน้า เราจะเจอเส้นทางรถไฟค่ะ แบบที่มีไม้กั้นนะคะ — ถ้าเราขับต่อไปอีกสักหน่อย เราก็จะเจอรางรถไฟ และป้าย J12 หรือ J13 ค่ะ
J12 - Overweg met enkel spoor
เจอป้ายนี้ตรงทางข้ามรถไฟค่ะ บอกให้รู้ว่า ทางรถไฟสายนี้ เป็นทางรถไฟแบบรางเดียว
J13 - Overweg met twee of meer sporen
ป้ายนี้ก็เหมือนป้าย J12 ข้างบนค่ะ คือจะเจอตั้งอยู่ตรงทางข้ามรางรถไฟ แต่ป้ายนี้จะบอกว่า เส้นรถไฟสายนี้ มีมากกว่า 1 รางค่ะ
J14 - Tram (kruising)
ป้ายนี้เตือนว่า ทางข้างหน้าเป็นทางข้ามรถเทรมค่ะ ไม่มีไม้กั้นนะคะ ดังนั้นจงขับช้าๆ ดูซ้ายขวาให้ดีๆ ดูไฟ หรือฟังเสียงสัญญาณเตือนของรถเทรมให้ดีๆ ค่ะ
J15 - Beweegare burg
ป้ายเตือนว่า ข้างหน้าเป็นสะพานแบบที่เปิด-ปิดได้ค่ะ ให้ลดความเร็วรถลง คอยฟังเสียงเตือน และสัญญาณไฟด้วยค่ะ ถ้าสะพานกำลังเปิด เราก็ต้องหยุดรถรอค่ะ
J16 - Werk in uitvoering
ป้ายนี้เตือนว่า ทางข้างหน้ามีการก่อสร้างบนถนนค่ะ อาจจะมีคนกำลังทำงานอยู่บนถนน ดังนั้นให้ขับอย่างระมัดระวังค่ะ ส่วนใหญ่ป้ายนี้จะมาคู่กับป้าย A1 ค่ะ เพื่อกำหนดให้รถขับเร็วได้ไม่เกินจากที่ป้าย A1 ระบุไว้
J17 - Rijbaanversmalling
ป้ายนี้เตือนว่า ทางข้างหน้าจะเป็นคอขวดค่ะ ถนนจะถูกบีบให้เหลือแค่เลนเดียว ให้สังเกตว่ามีป้าย F5 หรือ F6 หรือไม่ด้วยนะคะ จะได้รู้ว่า เราได้ voorrang หรือเป็นฝ่ายต้องให้ voorrang แก่รถคันที่สวนมา
J18 - Rijbaanversmalling rechts
ป้ายเตือนว่า ทางข้างหน้าจะแคบลงค่ะ ถ้าเราขับมาจากเลนด้านขวา เราต้องให้ voorrang แก่รถเลนสวนให้ไปก่อนนะคะ เพราะเราต้องขับบนพื้นที่ถนนเลนของเขาค่ะ
J19 - Rijbaanversmalling links
ป้ายนี้เตือนว่า ถนนข้างหน้าจะถูกบีบให้แคบลงทางด้านซ้ายค่ะ ให้ลดความเร็วลง และเพิ่มความระมัดระวังค่ะ
J20 - Slipgevaar
ป้ายนี้เตือนว่า ให้ระวัง ถนนลื่น !!! ค่ะ ขับช้าๆ เน้อ
J21 - Kinderen
ป้ายนี้มักเจออยู่บนถนนก่อนถึงโรงเรียนค่ะ มีไว้เพื่อเตือนว่า ให้ระวังเด็กๆ ค่ะ ขับช้าๆ ดูทางดีๆ นะคะ เพราะเด็กตัวเล็ก อาจวิ่งมาบนถนนได้
J22 - Voetangers-oversteekplaats
ป้ายนี้เตือนว่า ทางข้างหน้าจะมีทางม้าลายค่ะ ให้ลดความเร็วลง และจอดให้คนข้ามถนนบนทางม้าลายเสมอ
J23 - Voetgangers
ป้ายนี้เตือนว่า ให้ระวังคนเดินเท้า (voetgangers) ค่ะ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า ถนนเส้นนั้นไม่ได้มีทางเท้าแยกเป็นฟุตบาทแยกออกมา หรือไม่ก็เป็นถนนแบบบาร์สตรีท (bar street) ที่มีร้านค้า ผับ บาร์หลายๆ ร้านอยู่ติดๆ กันน่ะค่ะ
J24 - Fietsers en brom-fietsers
ป้ายนี้เตือนว่า ให้ระวังรถจักรยาน และรถ bromfiets ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า ถนนนี้ไม่ได้มีแบ่งเป็นเลนจักรยานโดยเฉพาะ คือให้รถจักรยานมาปั่นบนถนนร่วมกับรถยนต์ โดยอาจจะขีดถนนเป็นเส้นประไว้ว่าเป็นเลนจักรยานค่ะ
J25 - Losliggende stenen
ป้ายนี้เตือนว่า ให้ระวัง ถนนทางข้างหน้าเป็นถนนลูกรัง หรือถนนหินกรวด ซึ่งอาจจะทำให้ลื่นได้ หรือไม่ก็หินกระเด็นไปทำให้รถเลนตรงข้าม หรือรถคันที่ขับตามมาเป็นรอย เสียหายได้ค่ะ
J26 - Kade of rivieroever
ป้ายนี้เตือนว่า ระวังรถตกน้ำค่ะ ป้ายนี้จะเจออยู่แถวแม่น้ำ หรือท่าเรือค่ะ
J27 - Groot wild
เราจะเจอป้ายเตือนป้ายนี้ เมื่อขับรถเข้าไปในพื้นที่เขตที่เป็นป่าค่ะ เตือนว่า ให้ระวังสัตว์ป่าขนาดใหญ่ ที่อาจจะวิ่งตัดหน้ารถเราได้
J28 - Vee
จะเจอป้ายนี้ แถวๆ ฟาร์ม พื้นที่ทางการเกษตรค่ะ เตือนเราว่า ให้ระวังสัตว์ ปศุสัตว์ เช่น วัว แกะ แพะ ม้า ฯลฯ ที่อาจจะออกมาเดินบนถนนได้ค่ะ (อาจจะด้วยมีคนต้อน หรือมันออกมาเดินของมันเองก็ได้นะคะ)
J29 - Tegenliggers
ให้ระวังรถสวนทางค่ะ — เช่น บนทางด่วน ปกติถนนจะแยกไปเลย เดินรถทางเดียว โดยมีเกาะกลางถนนกั้นกลาง แต่ถ้าวันดีคืนดี มีการทำการก่อสร้างบนถนนเลนสวน ดังนั้นรถที่เดิมวิ่งในเลนสวน เลยต้องเข้ามาใช้เลนร่วมกับเราค่ะ — ดังนั้นจึงจะเจอป้ายนี้ตั้งขึ้นให้ระวังค่ะ
J30 - Laagvliegende vliegtuigen
จะเจอป้ายนี้ ตรงแถวๆ สนามบินค่ะ เตือนว่าแถวนี้ จะมีเครื่องบิน บินขึ้น-ลงต่ำนะ
J31 - Zijwind
จะเจอป้ายนี้แถวๆ ที่มีลมแรงค่ะ เช่น บนสะพานข้ามทะเลสาบใหญ่ๆ ป้ายนี้เตือนว่า ให้ระวังลมแรง กรุณาลดความเร็ว และเพิ่มความระมัดระวัง
J32 - Verkeerslichten
ป้ายนี้เตือนว่า ทางข้างหน้า จะมีสัญญาณไฟจราจรค่ะ
J33 - File
ป้ายนี้เตือนค่ะ ว่าแถวนี้การจราจรหนาแน่น มีรถติด (เป็นประจำ)
J34 - Ongeval
ป้ายนี้เตือนว่า แถวนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้รถติด
J35 - Slecht zicht door sneeuw, regen of mist
ป้ายนี้เตือนว่า ทางข้างหน้า วิสัยทัศน์จะไม่ดี อันเนื่องมาจากมีหิมะ ฝน หรือหมอกค่ะ ให้ลดความเร็วรถลง และเพิ่มความระมัดระวัง
J36 - Ijzel of sneeuw
ป้ายเตือนให้ระวังแถวนี้มีน้ำค้างแข็ง หรือหิมะเกาะพื้นถนน และจะทำให้ถนนลื่นค่ะ ต้องลดความเร็วรถลง ขับช้าๆ อย่างระวังค่ะ
J37 - Gevaar
“ระวัง !”

ป้ายนี้จะไม่มาเดี่ยวๆ ค่ะ มักจะมีป้ายข้างใต้ (Onderborden) อธิบายว่า ให้ระวังอะไรค่ะ

J38 - Verkeersdrempel(s)
ป้ายนี้เตือนว่า ให้ระวังทางข้างหน้าจะมีลูกระนาดชะลอความเร็วค่ะ ให้เราขับช้าลง ถ้าลูกระนาดลูกใหญ่ ขับเกียร์กระปุก็อย่าลืมลดเกียร์ลงด้วยนะคะ
J39 - Beweegbare paal
ให้ระวังหลักกั้นรถค่ะ คือมันจะมีหลักกั้นรถที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์อยู่ สามารถบังคับให้หลักกั้นนี้จมลงไปในพื้นถนน หรือให้โผล่ขึ้นมากั้นรถไม่ให้เข้ามาก็ได้ค่ะ — ป้ายนี้จึงเตือนให้ระวังค่ะ