เปิดจดหมายรัฐมนตรีฯ เรื่องความคืบหน้า inburgering

ก่อนอื่น ขอโฆษณาเพจของตัวเองก่อนค่ะ ตามไปคลิก Like กันได้ ในนั้นจะเน้นเล่าข่าวดัตช์ หรือศัพท์ดัตช์ทีได้จากข่าวค่ะ dutchthingy

มาต่อเรื่องจดหมายค่ะ เรื่องมันมีอยู่ว่า เมื่อตอนปี 2013 รัฐบาลดัตช์เขาเปลี่ยนกฎหมายเกี่ยวกับ Inburgering ใหม่ค่ะ ให้ผู้อพยพต้องรับผิดชอบตัวเองในการเรียนภาษาดัตช์เพื่อสอบให้ผ่านอย่างต่ำ inburgeringexamen ภายใน 3 ปี นับจากที่ย้ายมาอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์ (ก่อนหน้านั้น รัฐบาลสนับสนุนทางการเงิน แถมหาโรงเรียนให้เรียนด้วย)

ผู้อพยพในความหมายนี้คือ คนที่ย้ายมาอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์ และเป็น inburgeringsverplicht นะคะ ซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วนค่ะ คือคนที่อพยพมาเนื่องจากมีคนรักเป็นคนดัตช์ (Gezinsmigrant) กับอีกส่วนคือคนที่เป็นผู้อพยพหนีภัยสงคราม หรือสถานการณ์การเมือง และได้สถานะผู้ลี้ภัยค่ะ (Asielmigrant)

ดาวน์โหลดจดหมายตัวจริงมาอ่านกันได้ที่นี่ค่ะ Kamerbrief voortgang inburgering

inburgering นี่ไม่ใช่แค่การสอบอย่างเดียวนะคะ ในความหมายนี้หมายถึงการบูรณาการ การปรับตัวเข้ากับสังคมดัตช์ในทุกๆ ด้านเลยค่ะ ทั้งภาษา วัฒนธรรม กฎระเบียบต่างๆ และตัวชี้วัดที่รัฐบาลใช้ในการประเมินว่า ผู้อพยพผ่านการบูรณาการเข้ากับสังคมดัตช์นี้หรือไม่ ก็คือ การสอบ inburgeringexamen หรือ staatsexamen นั่นเองค่ะ

เนื่องด้วย กฎหมายนี้ออกมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2013 ไงคะ พอปีนี้ 2016 ก็ครบ 3 ปีพอดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการสังคมและการจ้างงาน ก็ต้องทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อรัฐสภาค่ะ เพื่อประเมิน ปรับปรุงกฎหมายต่อไป — กฎหมายประเทศเนเธอร์แลนด์นี่ เปลี่ยนบ่อยมากค่ะ คนดัตช์เองก็บ่น ดังนั้นคนที่ย้ายมาอยู่ใหม่ทุกท่าน พึงรำลึกไว้เสมอค่ะ ตัวอย่างเช่น กฎเรื่องสอบ inburgering บอกว่าเราต้องสอบอย่างนั้นอย่างนี้ ยึดหน่วยงาน หรือเอกสารราชการของ DUO ที่ส่งมาถึงเราเป็นหลักนะคะ ไม่ต้องไปฟังสถานการณ์ของคนอื่น เเล้วมาเทียบว่า เขาไม่ต้องทำ เราก็ไม่ต้องทำบ้าง — อันนี้ไม่ได้นะคะ เขาอาจจะเข้ามาคนละปี หรือสถานการณ์ของเขาแตกต่างจากเรา กฎก็ใช้คนละกฎกันค่ะ

ในจดหมายบอกให้รู้ว่า สถานการณ์น่ากังวลยิ่งนักค่ะ จากจำนวนผู้อพยพตั้งแต่ปี 2013, 2014, 2015 ทั้งหมดจำนวน 53,000 คน มีคนยังสอบไม่ผ่านขั้นต่ำ inburgering ถึง 43,000 คน!!!

และถ้าดูจากตารางข้างล่างนี้ เราจะเห็นนะคะว่า คนที่ย้ายมาอยู่เนเธอร์แลนด์เมื่อปี 2013 มีทั้งหมด 9,556 คน ซึ่งในจำนวนนี้ สอบขั้นต่ำ inburgering ผ่านไปแล้วแค่ 32% เหลืออีก 6,377 คน หรืออีก 67% ยังสอบไม่ผ่าน (นี่คือผลที่รวบรวมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2016 นะคะ) — จากตาราง Ontheffing inburgeringsplicht แปลว่า คนที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องสอบ inburgering ค่ะ (อาจด้วยเหตุผลเรื่องสุขภาพ หรืออื่นๆ)

total inburgering

ต่อมาก็มาแยกย่อย ถึงคนย้ายที่เข้ามาไตรมาสแรกของปี 2013 ค่ะ (ซึ่งคนกลุ่มนี้ เวลา 3 ปีตามที่กฎหมายกำหนด ได้สิ้นสุดลงแล้วค่ะ) จากตารางข้างล่างจะเห็นค่ะ ว่าไตรมาสแรกของปี 2013 มีคนต่างชาติที่เป็น inburgeringsverplicht ย้ายมาอยู่เนเธอร์แลนด์ 1,113 คน มีที่สอบยังไม่ผ่าน 559 คน หรือประมาณ 50% ซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงเลยทีเดียวค่ะ เรียกได้ว่ามากกว่าครึ่งยังสอบไม่ผ่าน inburgering กันเลย (แถมรุ่นนี้ ไม่ต้องทำ ONA ด้วยนะคะ)

และจากตารางเป็นที่น่าสังเกตค่ะ ว่าคนที่ย้ายมาอยู่เป็นครอบครัว กับคนรักคนดัตช์ (Gezinsmigrant) มีเปอร์เซ็นต์สอบผ่าน inburgering มากกว่าผู้ลี้ภัยค่ะ ครึ่งต่อครึ่งเลย (63% กับ 30%)

1e kwartaal

ต่อมาก็มาวิเคราะห์ต่อถึงคน 559 คนที่ยังสอบไม่ผ่านนี้ค่ะ ว่าเขาอยู่ที่ไหน ทำอะไรอยู่ จากตารางข้างล่างจะเห็นค่ะว่า คนเหล่านี้ ถ้าไม่กำลังเรียนอยู่ ก็กำลังสอบอยู่ (แต่ยังไม่ผ่าน) อนึ่ง การนับจำนวนของผู้ที่ลงเรียน เขานับจากการกู้เงินเรียนน่ะค่ะ ดังนั้นจะเห็นว่า จำนวนของผู้ลี้ภัยที่กำลังลงเรียนอยู่มีสูง (92%) คือมีบางคนที่กำลังเรียนด้วย และกำลังสอบอยู่ด้วย และตัวเลขนี้อาจคลาดเคลื่อนในจำนวนผู้ลงเรียนของกลุ่ม Gezinsmigrant เนื่องจากคนเหล่านี้มีคนรักเป็นคนดัตช์ที่สามารถให้การสนับสนุนทางการเงินในการลงเรียนได้ ทำให้บางคนไม่ต้องกู้เงินเรียนค่ะ

voortgang

เนื่องด้วยจำนวนผู้สอบผ่าน inburgering ที่ต่ำมากๆ เช่นนี้ ทางรัฐมนตรีฯ เขาก็จะมีมาตรการต่างๆ ออกมาค่ะ โดยเเบ่งเป็นมาตรการปรับปรุงสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้ว และการเพิ่มกฎใหม่ๆ ขึ้นมา

ปรับปรุงมาตรการเดิมที่มีอยู่แล้ว ได้แก่

  • ปรับปรุงเวปไซค์ www.inburgeren.nl ให้มีเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ ออกวีดีโอชุดใหม่ ทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เป็นภาษาต่างๆ เพิ่มขึ้น เป็นต้น
  • ปรับปรุงเวปไซค์ www.blikopwerk.nl เป็นเวปไซค์ที่รวบรวมโรงเรียนสอนภาษาดัตช์ที่ได้คุณภาพค่ะ
  • ทุกๆ ครึ่งปี สำหรับคนที่ไม่ได้ลงเรียน หรือลงสอบอะไรเลยตลอดนั้น จะมีจดหมายเตือนความจำจาก DUO ส่งมาเตือนว่า เธอต้องสอบให้ผ่านภายในระยะเวลาที่กำหนดนะจ๊ะ
  • ตั้งแต่ มิถุนายน 2014 แล้วค่ะ ที่ DUO ลงตัวอย่างข้อสอบเเบบเสมือนจริง ให้ผู้เรียนได้ฝึกกัน ก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง
  • เนื่องด้วยมีจำนวนคนที่สอบตก ทักษะอ่าน (leesvaardigheid) เยอะมากกว่าทักษะอื่นๆ ดังนั้น ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2015 เขาก็เลยเพิ่มเวลาสอบให้อีก 15 นาทีค่ะ ทำให้ตอนนี้มีจำนวนคนที่สอบผ่านทักษะนี้เพิ่มขึ้นอีก 10%

ซึ่งคนที่สอบไม่ผ่านภายในระยะเวลา 3 ปีนี้ จะได้รับจดหมายแจ้งจาก DUO ค่ะ (เรียกว่า een kennisgeving termijnoverschrijding) ซึ่งคนที่ได้รับจดหมายฉบับนี้ จะต้องพิสูจน์ให้ DUO เห็นว่า ทำไมเขาจึงไม่สามารถสอบให้ผ่านได้ตามเวลาที่กำหนด หากเหตุผลที่ว่านี้ ฟังไม่ขึ้น ก็จะถูกปรับค่ะ เป็นจำนวนสูงถึง 1,250 ยูโรเลยทีเดียว และมีสิทธิที่จะถูกถอนใบผู้อยู่อาศัยได้ค่ะ หรืออาจจะได้รับการต่อเวลา ซึ่งการต่อเวลาอาจจะเป็นแค่ไม่กี่อาทิตย์ หรือมากถึงสองปี ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคนค่ะ (ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ DUO เลยค่ะ)

สำหรับผู้ลี้ภัยที่กู้เงินเรียน ซึ่งเงินกู้มีวงเงินสูงสุดถึง 10,000 ยูโร หากคนเหล่านี้สอบไม่ผ่าน inburgering ภายใน 3 ปี เขาต้องคืนเงินที่กู้มาค่ะ (เป็นเงินกู้ให้เปล่า ถ้าสอบผ่านตามกำหนด ก็ไม่ต้องคืนค่ะ — อันนี้สำหรับ Asielmigant เท่านั้นนะคะ ส่วน Gezinsmigrant ผ่านไม่ผ่าน ยังไงก็ต้องคืนค่ะ)

ออกมาตรการใหม่ ได้แก่

  • เพิ่มเงินช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัย จากเดิม 1,000 ยูโร เป็น 2,370 ยูโร — อันนี้สาวไทยอย่างเราไม่มีเอี่ยว ข้ามไป ไม่แปลนะคะ
  • ในปีนี้ บรรดา สส. ในรัฐสภาจะออกกฎใหม่เกี่ยวกับ inburgering ค่ะ (ซวยแระ — คืออันนี้ไม่ได้ช่วยอะไรกับคนที่ยังสอบไม่ผ่านเลยค่ะ ช่วยเพิ่มงานล่ะสิไม่ว่า อย่างสมัยก่อน ไม่ต้องทำ ONA ตอนนี้คนมาใหม่ก็ต้องทำ เพิ่มระยะเวลา และงานเข้าไปอีก แต่จุดมุ่งหมายของท่าน สส. เหล่านั้น คือเขาอยากให้ผู้มาใหม่กลมกลืนเข้ากับวัฒนธรรม สังคม กฎหมายดัตช์ค่ะ ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อให้สอบผ่านให้ได้เยอะๆ อะไรเลยค่ะ จากการให้สัมภาษณ์ในข่าว พวก สส. เขาไม่เข้าใจด้วยซ้ำ ว่าข้อสอบง่ายออก ทำไมจึงยังสอบไม่ผ่านกัน)
  • จดหมายที่ DUO ส่งมาย้ำกับเราว่า เราเป็น inburgeringsverplicht (De kennisgeving inburgeringsplicht) จะจัดทำเป็นภาษาต่างๆ 34 ภาษาค่ะ — ต่อไปนี้ จะมาอ้างว่าอ่านไม่ออก เลยไม่ได้อ่าน ไม่ได้แล้วนะจ๊ะ
  • ปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนสอนภาษาดัตช์ โดยองค์กร Blik op werk จะเพิ่มมาตรฐานควบคุมคุณภาพของโรงเรียนสอนภาษาดัตช์ โรงเรียนใดที่ไม่สามารถปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐานใหม่ภายในหนึ่งปี จะถูกถอนชื่อออกจากเวปไซค์ มาตรฐานใหม่จะออกมาก่อนหน้าร้อนปีนี้ค่ะ และในเวปไซค์ของ Blik op werk ก็จะเพิ่มหน้า FAQ (คำถามที่พบบ่อย) ขึ้นมาด้วยค่ะ
  • Blik op Werk จะมีการจัดตั้งสายด่วนรับเรื่องร้องเรียน และคณะกรรมการทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างนักเรียน กับโรงเรียนสอนภาษา ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นรูปเป็นร่างในหน้าร้อนปีนี้ค่ะ

การดำเนินการขั้นต่อไป

ในจดหมายฉบับนี้ ท่านรัฐมนตรีฯ ได้ระบุว่า เนื่องด้วยจำนวนของคนที่สอบไม่ผ่านขึ้นต่ำ inburgering มีสูงมาก ดังนั้น DUO จึงให้บริษัทวิจัยที่ชื่อ MWM2 ทำการศึกษาค่ะ ว่าคนที่สอบไม่ผ่านตามกำหนดนั้น เกิดอะไรขึ้น สาเหตุคืออะไร มีอะไรเป็นอุปสรรคทำให้เขาเหล่านั้น ไม่สามารถสอบผ่านได้ตามกำหนดเวลา รายงานการวิจัยนี้ ผลจะออกมาช่วงหน้าร้อนของปีนีค่ะ หลังจากนั้นท่านรัฐมนตรีฯ จะได้นำผลที่ได้นี้ มาพิจารณาออกมาตรการใหม่ๆ ที่จะปรับปรุงให้จำนวนผู้ที่สอบผ่านตามกำหนดเวลาสูงขึ้น (คือเขาไม่ลดมาตรฐานการสอบ และไม่ยืดเวลาออกไปจาก 3 ปี เป็นหลายๆ ปีนะคะ เขาแค่ขจัดอุปสรรคให้ผู้มาใหม่ ให้สะดวกที่จะมาเรียนภาษา มาสอบให้ผ่านภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะ)

ประมาณหลังช่วงหน้าร้อนปีนี้ เราคงจะได้เห็นมาตรการใหม่ๆ ออกมากันค่ะ ใครที่ยังสอบไม่ผ่าน ควรพยายามสอบให้ผ่านเร็วๆ นะคะ แนะนำให้เรียนภาษาและสอบให้ผ่านอย่างต่ำ inburgering เป็นสิ่งแรกเมื่อย้ายมาอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์เลยค่ะ เป็นกำลังใจให้คนที่ยังสอบไม่ผ่านทุกคนนะคะ สู้ๆ ค่ะ…ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถค่ะ