ความประทับใจแรกในเนเธอร์แลนด์ : ประเทศที่รักดอกไม้

ความประทับใจแรกที่ได้มาเยี่ยมประเทศเนเธอร์แลนด์คือ ประเทศนี้ช่างรักดอกไม้เสียจริง ร้านดอกไม้มีอยู่ทุกซุปเปอร์มาเกตที่ไปเลย มีขายทั้งดอกไม้ที่เป็นช่อ หรือขายทั้งกระถาง ร้านเหล่่านี้จะมีดอกไม้ไว้ขายตลอดปี เนื่องจากสามารถปลูกในเรีือนกระจกได้ คนดัชท์เวลาจะไปเยี่ยมใคร ก็ซื้้อดอกไม้ไปฝาก ถือเป็นธรรมเนียมที่น่่ารักมาก

ดอกไม้ที่นี่มีหลากหลาย สีสันสวยงามมาก จึงขอนำภาพมาฝากแล้วกัน ภาพเหล่านี้ถ่ายที่บ้านพ่อของแฟน เขาปลูกไว้ที่สวนหน้าบ้าน บางภาพก็ถ่ายที่สวนสาธารณะของเมือง Eidhoven ที่ออยและแฟนพักอยู่ ดอกไม้บางดอกก็รู้จัก บางดอกก็ไม่รู้จัก ถามพ่อแฟน เขาก็ตอบเป็นชื่อภาษาัดัชท์ ซึ่งก็ไม่รู้จักอยู่ดี เลยขอไม่อธิบายนะคะ ว่าดอกนี้ชื่ออะไร