การเสียสัญชาติดัตช์

การเสียสัญชาติดัตช์มีโอกาสเกิดขึ้นได้ (ส่วนใหญ่)ในผู้ถือสองสัญชาติเท่านั้น

บทความตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายในชุดเรื่อง “สัญชาติดัตช์” ค่ะ อันประกอบไปด้วยตอนก่อนหน้านี้ 2 ตอน คือ

 1. การขอสัญชาติดัตช์ — Naturalisatie
 2. การขอสัญชาติดัตช์แบบ optie

การเสียสัญชาติดัตช์มีโอกาสเกิดขึ้นได้ส่วนใหญ่ในผู้ถือสองสัญชาติค่ะ ใครที่มีแค่สัญชาติดัตช์สัญชาติเดียว ไม่ต้องกังวลค่ะ — และการเสียสัญชาติดัตช์ก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ ด้วย มันมีเงื่อนไขต่างๆ ของมันอยู่ค่ะ

การเสียสัญชาติดัตช์เกิดขึ้นได้ 2 กรณีใหญ่ๆ คือ

 1. เสียสัญชาติดัตช์โดยอัตโนมัติ
 2. ถูกถอนสัญชาติดัตช์โดยรัฐบาล

เสียสัญชาติดัตช์โดยอัตโนมัติ

การเสียสัญชาติแบบอัตโมมัติสำหรับบางคน จะเป็นอารมณ์เหมือนเสียสัญชาติแบบไม่รู้ตัว …คือจะไม่เหมือนการเสียสัญชาติไทยค่ะ ที่เจ้าตัวจะต้องไปทำเรื่องขอสละสัญชาติไทยที่สถานทูต และต้องมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา การเสียสัญชาติไทยจึงจะเป็นไปอย่างสมบูรณ์ — แต่การเสียสัญชาติดัตช์โดยอัตโนมัตินี่ บางคนมารู้ตัวเองว่าเสียสัญชาติไปแล้วก็ตอนที่ไปทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์ (เพราะเล่มเก่าหมดอายุ) แล้วพบว่าไม่สามารถทำได้ เพราะไม่ได้มีสัญชาติดัตช์แล้ว

เงื่อนไขของการเสียสัญชาติดัตช์โดยอัตโนมัติคือ

สมัครใจขอใช้สัญชาติอื่น

แน่นอนค่ะ อันนี้ไม่มีใครบังคับ ถ้าไม่อยากถือสัญชาติดัตช์แล้ว และอยากถือสัญชาติอื่นแทน ก็ถือว่าสละสัญชาติดัตช์โดยอัตโนมัติค่ะ … แต่…มันมีข้อยกเว้นนะคะ แค่เข้าเงื่อนไขเพียง 1 ใน 3 ข้อยกเว้นต่อไปนี้ ก็สามารถถือสองสัญชาติ คือสัญชาติดัตช์เดิมของตน และอีกสัญชาติใหม่ได้แล้วค่ะ

ข้อยกเว้น 1. — เกิดในประเทศที่ขอสัญชาติใหม่ และตั้งใจจะอาศัยอยู่ในประเทศนั้นเป็นหลัก (คือย้ายออกจะเนเธอร์แลนด์ มาอยู่ประเทศที่ขอสัญชาติ และเป็นประเทศเกิดด้วยค่ะ)

ข้อยกเว้น 2. — สมัยเด็กๆ ก่อนที่จะอายุถึง 18 ปี เคยอาศัยอยู่ในประเทศที่ขอสัญชาติใหม่อย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

ข้อยกเว้น 3. — สัญชาติใหม่ที่ขอ เป็นสัญชาติของคู่สมรสของตนค่ะ

กรณีตัวอย่าง : Rose มีสัญชาติดัตช์ แต่งงานกับ Felix ชาวบราซิล ต่อมา Rose ทำการขอสัญชาติบราซิล ในกรณีนี้ Rose ยังคงมีสัญชาติดัตช์อยู่ค่ะ ถิอสองสัญชาติได้ ไม่ได้เสียสัญชาติดัตช์โดยอัตโนมัติ เนื่องจากสัญชาติบราซิลที่ Rose ขอ เป็นสัญชาติของคู่สมรส

*** ข้อยกเว้นทั้งสามข้อนี้ ใช้ไม่ได้ในกรณีสัญชาติใหม่ที่ขอ คือ สัญชาติออสเตรีย นะคะ ถ้าขอสัญชาติออสเตรีย คือเสียสัญชาติดัตช์โดยอัตโนมัติค่ะ ***

อายุมากกว่า 18 ปี อาศัยอยู่นอกเนเธอร์แลนด์* หรืออียู มากกว่า 10 ปี และมีสองสัญชาติ

* คำว่า “เนเธอร์แลนด์” ในข้อนี้รวมถึงประเทศหมู่เกาะในอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์ด้วยนะคะ อันได้แก่ Aruba, Curaçao และ Sint Maarten

กรณีตัวอย่าง : Ayhan เกิดในปี 1986 ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ และมีสองสัญชาติ คือสัญชาติดัตช์และตุรกี ในปี 2012 ตอนที่ Ayhan อายุ 26 ปี เขาย้ายไปอยู่ประเทศแอฟริกาใต้ — นั่นหมายความว่า เขามีโอกาสที่จะเสียสัญชาติดัตช์โดยอัตโนมัติในปี 2022 (เนื่องจากอาศัยอยู่นอกอียูหรือเนเธอร์แลนด์มามากกว่า 10 ปี)

ยกเว้น การอาศัยอยู่นอกอียู หรือนอกเนเธอร์แลนด์มากกว่า 10 ปีนั้น คือการถูกส่งให้ไปรับราชการค่ะ หรือตามคู่สมรสที่ไปรับราชการ

คราวนี้เนี่ยการนับว่าอยู่นอกประเทศเนเธอร์แลนด์ หรืออียู มากกว่า 10 ปี มันจะสิ้นสุดการนับเมื่อ

 1. ในระหว่างนั้น มีมาอาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์ Aruba, Curaçao, Sint Maarten หรือประเทศในกลุ่มอียู มากกว่า 1 ปี — ตัวอย่างเช่น ถือสองสัญชาติ อยู่เมืองไทยมา 9 ปี แล้วปีที่สิบ ย้ายกลับไปอยู่เนเธอร์แลนด์ 1 ปี อย่างนี้กฎ 10 ปี ก็ให้นับหนึ่งใหม่ เมื่อย้ายออกนอกเนเธอร์แลนด์ หรืออียูค่ะ หรือ
 2. พาสปอร์ตดัตช์ยังไม่ขาด หรือ
 3. บัตรประจำตัวประชาชนดัตช์ ยังไม่ขาด หรือ
 4. ประกาศปฏิญญามีสัญชาติดัตช์ (Verklaring bezit Nederlanderschap) — เป็นเอกสารที่รับรองว่าตนมีสัญชาติดัตช์ค่ะ ทำที่ gemeente หรือที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์ คล้าย ๆ กับการทำพาสปอร์ตแหละค่ะ แต่ค่าใช้จ่ายถูกกว่าการทำพาสปอร์ตดัตช์ (แต่เอกสารตัวนี้ใช้แทนเป็นหนังสือเดินทางไม่ได้นะคะ)

กรณีตัวอย่าง : Richaida เกิดที่เนเธอร์แลนด์เมื่อปี 1990 และถือสองสัญชาติ คือสัญชาติดัตช์ และสัญชาติมารอคโค ในปี 2012 เธอย้ายไปอยู่มารอคโค — แปลว่ากฎ 10 ปีอาศัยนอกเนเธอร์แลนด์เริ่มนับค่ะ — ต่อมาปี 2020 เธอไปทำพาสปอร์ตดัตช์ใหม่ นั่นแปลว่า กฎ 10 ปีอาศัยอยู่นอกเนเธอร์แลนด์ จะเริ่มนับหนึ่งใหม่ นับแต่วันที่เธอไปทำพาสปอร์ตดัตช์เล่มใหม่ค่ะหมายความว่า ถ้าปี 2030 Richaida ไม่มาทำพาสปอร์ตดัตช์เล่มใหม่ ปล่อยให้พาสปอร์ตดัตช์ขาดอายุ เธอจะสูญเสียสัญชาติดัตช์ไปโดยอัตโนมัติ

ถือสองสัญชาติ อาศัยอยู่นอกเนเธอร์แลนด์ หรืออียู — ต่ออายุพาสปอร์ตดัตช์ อย่าให้ขาด !!!


กรณีตัวอย่าง : Gerard เกิดในปี 1981 มีสัญชาติดัตช์ ต่อมาปี 2006 แต่งงานกับ Susan ชาวนิวซีแลนด์ ทั้งคู่อาศัยอยู่ด้วยกันในประเทศนิวซีแลนด์ ต่อมา Gerard ขอและได้รับสัญชาตินิวซีแลนด์ ในปี 2013 กรณีนี้ ในปี 2013 Gerard ไม่เสียสัญชาติดัตช์โดยอัตโนมัติเนื่องจากเป็นการขอสัญชาติตามสัญชาติของคู่สมรส — แต่กฎ 10 ปีอาศัยอยู่นอกอียูจะเริ่มนับทันทีค่ะ ดังนั้นแปลว่า ถ้า Gerard ปล่อยพาสปอร์ตดัตช์ หรือบัตรประชาชนดัตช์ขาดอายุ ในปี 2023 เขาจะเสียสัญชาติดัตช์ไปโดยอัตโนมัติ

ขอสละสัญชาติดัตช์

อันนี้เป็นไปตามเจตนารมย์ค่ะ สามารถทำเรื่องขอสละสัญชาติดัตช์ได้ที่ gemeente หรือที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์ค่ะ ฟรีค่ะ

ภาพจาก : Rijksoverheid

ถูกถอนสัญชาติดัตช์โดยรัฐบาล

การถูกถอนสัญชาติดัตช์โดยรัฐบาลสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะ หากเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ได้รับสัญชาติดัตช์ด้วยวิธี Naturalisatie หรือ Optie แล้วเงื่อนไขในการได้รับสัญชาติดัตช์ด้วยวิธีนี้ มีบอกว่าผู้ได้รับสัญชาติดัตช์ยินยอมที่จะสละสัญชาติเดิมของตน แต่ภายหลังหากจับได้ว่า คนที่ได้รับสัญชาติดัตช์ไม่ยอมสละสัญชาติเดิม รัฐบาลก็มีสิทธิ์ที่จะถอนสัญชาติดัตช์ได้ค่ะ — กรณีไม่กลายเป็นคนไรสัญชาตินะคะ แต่ก็กลับมามีสัญชาติเดียว คือสัญชาติเดิม (ที่ไม่ยอมสละ) นั่นเอง
 • โกงข้อมูล ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ในการขอสัญชาติดัตช์ค่ะ หากรัฐจับได้ รัฐก็มีสิทธิ์ถอดสัญชาติดัตช์ได้ค่ะ และวิธีนี้อาจทำให้คุณกลายเป็นคนไร้สัญชาติได้เลยนะคะ ถ้าได้สละสัญชาติเดิมไปแล้ว — อันนี้มักจะเป็นกรณีของผู้ลี้ภัยค่ะ
 • ถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาร้ายแรงที่มีผลต่อผลประโยชน์หรือความปลอดภัยของประเทศเนเธอร์แลนด์ เช่น เป็นอาชญากรสงคราม หรืออาชญากรก่อการร้าย — กรณีนี้เกิดขึ้นในกรณีที่บุคคลนั้นมีสองสัญชาติเท่านั้นค่ะ
 • อายุ 16 ปีขึ้นไป และไปเป็นอาสาสมัครเป็นทหารให้กับประเทศที่กำลังต่อสู้กับประเทศเนเธอร์แลนด์หรือพันธมิตร
 • อายุ 16 ปีขึ้นไป และไปเข้าร่วมกับองค์กรที่เป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาติ
Nederlandse nationaliteit verliezen

การเสียสัญชาติดัตช์ของเด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี

 1. ถ้าผู้ปกครองเสียสัญชาติดัตช์ (ไม่ว่าจะโดยทำเรื่องสละสัญชาติ หรือเสียสัญชาติดัตช์โดยอัตโนมัติ หรือถูกถอนสัญชาติเนื่องจากพ่อแม่โกหกข้อมูลการขอสัญชาติดัตช์แก่รัฐ) ลูกที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ก็จะเสียสัญชาติดัตช์ไปด้วยค่ะ
 2. ตอนเด็กอายุ 16 หรือ 17 ปี ไปอาสาสมัครเป็นทหารให้กับประเทศที่เป็นศัตรูสู้รบกับประเทศเนเธอร์แลนด์หรือพันธมิตร
 3. ตอนเด็กอายุ 16 หรือ 17 ปี ไปเข้าร่วมในองค์การก่อการร้าย

การเสียสัญชาติดัตช์ของเด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี เป็นการยกตัวอย่างคร่าวๆ นะคะ รายละเอียดยังมี หาอ่านเพิ่มเติมได้ในอ้างอิงท้ายบทความค่ะ การเสียสัญชาติดัตช์ของเด็กจะเกิดขึ้นได้ ยกเว้นแต่ว่า มีพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งยังคงมีสัญชาติดัตช์ ลูกก็ยังคงมีสัญชาติดัตช์ตามสายเลือดข้างนั้น หรืออีกกรณีคือการเสียสัญชาติดัตช์จะทำให้เด็กกลายเป็นคนไร้สัญชาติค่ะ

ผู้ปกครองเสียสัญชาติดัตช์ บุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี ก็ (มีสิทธิ์) จะเสียสัญชาติดัตช์ไปด้วย

สรุป

 1. การเสียสัญชาติดัตช์อาจเกิดขึ้นได้
 2. ถือสองสัญชาติ อาศัยอยู่นอกอียูมากกว่า 10 ปี ต่อพาสปอร์ตดัตช์ ระวังอย่าให้ขาดอายุ (สามารถทำพาสปอร์ตใหม่ได้ 6 เดือนก่อนหมดอายุ)
 3. อย่าโกหกข้อมูลตอนขอสัญชาติ
 4. ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการขอสัญชาติ ถ้าเงื่อนไขคือต้องสละสัญชาติเดิม ก็ควรกระทำ มิฉะนั้นรัฐมีสิทธิ์ถอดสัญชาติดัตช์ได้
 5. ผู้ปกครองเสียสัญชาติดัตช์ ลูกอายุต่ำกว่า 18 ปี ก็พลอยเสียสัญชาติดัตช์ตามไปด้วย

อ้างอิง

 1. Nederlandse nationaliteit verliezen
 2. Automatisch verlies van de Nederlandse nationaliteit
 3. Intrekken Nederlandse nationaliteit door overheid
 4. Wanneer verlies ik de Nederlandse nationaliteit als ik een dubbele nationaliteit heb?
 5. Brochure Nederlandse nationaliteit automatisch verliezen
 6. Minderjarigen en verlies van de Nederlandse nationaliteit