คุณรู้ป้ายจราจรดัตช์ดีแค่ไหน?

1. Welke vervoer mag hier in?

https://www.rtlnieuws.nl/editienl/quiz-snap-jij-deze-verwarrende-verkeersborden
Correct! Wrong!

ป้าย C9 นี้ห้ามไม่ให้คนขี่ม้า ฝูงปศุสัตว์ ยานพาหนะใดๆ ที่กฎหมายกำหนดว่าห้ามขับเร็วเกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าค่ะ -- แต่ป้ายข้างใต้ (onderbord) บอกว่า ป้ายนี้ยกเว้น รถแทรกเตอร์ (หรือรถทางการเกษตรที่กฎหมายกำหนดว่าห้ามขับเร็วเกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ดังนั้นคำตอบคือ ข้อ b. ค่ะ

2. Dit bord betekent?

Correct! Wrong!

ป้าย E12 คือที่จอดรถนี้สำหรับคนที่จะเดินทางต่อด้วยรถสาธารณะค่ะ มาจาก P = park และ R = ride

3. Mag u bij dit bord rechtdoor rijden?

Correct! Wrong!

ป้าย L8 เพียงแค่บอกว่า ทางข้างหน้าเป็นทางตัน ไม่ได้ห้ามไม่ให้ขับเข้าไปค่ะ

4. Voor welke dieren moet er opgepast worden?

https://www.rtlnieuws.nl/editienl/quiz-snap-jij-deze-verwarrende-verkeersborden
Correct! Wrong!

ป้าย J28 บอกว่าให้ระวังสัตว์ พวกปศุสัตว์ เช่น วัว แพะ แกะ ม้าค่ะ และมีป้ายข้างใต้ (onderbord) บอกเพิ่มเติมว่า มีห่าน (ganzen) ด้วยค่ะ ดังนั้นจึงต้องระวังทั้งปศุสัตว์ และห่านค่ะ คำตอบจึงเป็นข้อ c.

5. Mag u met een personenauto bij dit bord onmiddelijk goederen in- of uitladen?

Correct! Wrong!

ป้าย E7 บอกว่า ตรงนี้เป็นที่จอดรถสำหรับขนของขึ้น-ลง ค่ะ ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นรถบรรทุกเท่านั้น รถยนต์ส่วนตัวถ้าจะจอดเพื่อการณ์นี้ ก็ทำได้ค่ะ

6. Wat betekenen deze borden samen?

https://www.rtlnieuws.nl/editienl/quiz-snap-jij-deze-verwarrende-verkeersborden
Correct! Wrong!

ทั้งสองป้ายจราจรนี้ หมายความเดียวกันค่ะ ป้ายข้างบน คือ ป้าย G13 บอกว่า นี่คือทางจักรยาน ส่วนป้ายข้างล่าง (onderbord) ก็บอกว่า รถจักรยานได้รับอนุญาตให้ปั่นในเส้นทางนี้

7. U wilt bij dit bord de bromfietser inhalen; mag dat?

Correct! Wrong!

ป้ายจราจร F1 ห้ามไม่ให้ "motorvoertuigen" แซงกันค่ะ แต่รถ bromfiet ไม่ใช่ motorvoertuigen ดังนั้นจึงสามารถแซงได้ค่ะ

8. Wat betekenen deze borden?

Correct! Wrong!

ป้ายจราจรตั้งอยู่ที่เมือง Poederoijen ค่ะ (เป็นหมู่บ้านอยู่ในจังหวัด Gelderland) ป้าย C9 ข้างบน ห้ามมิให้คนขี่ม้า ฝูงปศุสัตว์ ยานพาหนะใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ขับเร็วได้ไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งเข้ามาในเส้นนี้ ส่วนป้ายข้างใต้ (onderbord) บอกว่ายกเว้น ยานพาหนะใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ขับเร็วได้ไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และรถยนต์ของคนพิการ -- ดังนั้นจึงเหลือ คนขี่ม้า และฝูงปศุสัตว์ค่ะ ที่ยังห้าม ไม่ให้เข้ามาบนถนนเส้นนี้

9. Bij nadering van dit bord moet u?

Correct! Wrong!

ถ้าเห็นป้ายจราจร J31 นี้ แปลว่าข้างหน้ามีลมแรง คุณจะต้องจับพวงมาลัยให้กระชับ เพื่อให้สามารถบังคับรถได้ดีค่ะ คำตอบจึงคือ ข้อ b.

10. Wie mag nou wel deze weg op?

Correct! Wrong!

ป้าย C1 แปลว่าห้ามเข้าค่ะ แต่มีป้ายข้างใต้ (onderbord) บอกว่า ยกเว้นฝูงปศุสัตว์ และยานพาหนะทุกชนิดยกเว้นรถม้าลาก -- แปลว่า ถนนเส้นนี้ ปศุสัตว์ และรถทุกชนิด ยกเว้นรถม้าลาก สามารถใช้ถนนเส้นนี้ได้ค่ะ คำตอบจึงเป็นข้อ a.

คุณรู้ป้ายจราจรดัตช์ดีแค่ไหน?
ไม่เป็นไรนะ โจทย์มันยากไปหน่อย

คุณอาจจะต้องไปทบทวนเรื่องป้ายจราจรต่างๆ เพิ่มอีกสักหน่อย -- ป้ายจราจรนี่สำคัญนะ ถ้าคุณต้องขับรถ ป้ายจราจรจะเป็นตัวบอกข้อมูลของทางข้างหน้าที่คุณกำลังจะขับไป คุณจะได้เตรียมตัวรับมือกับเส้นทางข้างหน้าได้อย่างไรล่ะ
สุดยอด!!! คุณเก่งมาก

เยี่ยมมากเลย!!! คุณไม่มีหวั่นไม่ว่าจะขับบนถนนเส้นไหนในประเทศเนเธอร์แลนด์เลยใช่ไหมล่ะ คุณรู้เรืองป้ายจราจรดัตช์เป็นอย่างดี พนันได้เลยว่า คุณต้องเป็นคนขับรถที่มีประสบการณ์แน่นอน -- คุณสุดยอดมาก!!!

Share your Results: