ป้ายจราจรดัตช์ ตอนที่ 1

ป้ายจราจรดัตช์ ตอนนี้เป็นตอนแรกค่ะ เป็นป้ายในหมวด A, B และ C
ป้ายหมวด A = snelheid เป็นป้ายบอกความเร็ว
หมวด B = voorrang เรื่องพวกทางเอก ทางโท ใครต้องให้ทางใครบนทางแยกน่ะค่ะ
หมวด C = geslotenverklaring พวกป้ายห้ามต่างๆ ค่ะ

A1 - Maximumsnelheid
ป้ายกำจัดความเร็ว แปลว่า เราไม่สามารถขับรถได้เร็วเกินกว่าตัวเลขที่ระบุไว้ในป้าย – เช่น จากรูปนี้ เราก็ต้องขับรถได้เร็วไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
A2 - Einde imumsnelheid
สิ้นสุดการจำกัดความเร็ว แปลว่า ถ้าขับมาเห็นป้ายนี้ จากเดิมที่ขับเร็วได้ไม่เกินตามตัวเลขที่ในป้ายระบุ เช่น ในรูป 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตอนนี้ก็สามารถเพิ่มความเร็วเป็นมากกว่า 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้
A4 - Adviessnelheid
ป้ายแนะนำความเร็วที่ควรใช้ – เจอเช่นบนถนนทางโค้งนอกเขตเมือง (คือถ้าขับรถมาเร็วๆ แล้วไม่ชะลอความเร็วตามที่ป้ายแนะนำ อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้)
A5 - Einde Adviessnelheid
สิ้นสุดความเร็วที่แนะนำ – ถ้าเจอป้ายนี้ แปลว่าข้างหน้าทางโปร่ง ซิ่งได้ (แต่ต้องไม่เกินความเร็วตามพื้นที่ที่กฎหมายกำหนดนะจ๊ะ)
B1 - Voorrangsweg
ป้ายทางเอก – ถ้าขับรถมาเจอป้ายนี้ แปลว่า ถนนเส้นนี้ที่เราขับนั้นเป็นทางเอก เราจะได้ทางตรงทางแยกต่างๆ – คือรถที่มาจากถนนย่อยๆ ต้องให้ทางให้เราขับไปก่อน
B2 - Einde Voorrangsweg
ป้ายสิ้นสุดทางเอก – เจอป้ายนี้แปลว่า ถนนเส้นที่เราจะขับต่อไปนั้น ไม่ใช่ทางเอกอีกต่อไป ต่อไปนี้ เราต้องให้ทางแก่รถที่มาจากทางขวา
B3 - Voorrangskruispunt
ป้ายสามเหลี่ยมจะเป็นป้ายเตือนค่ะ – ป้ายนี้เตือนว่าทางข้างหน้าเป็นสี่แยก และถนนทางตรงเป็นทางเอก รถที่ขับทางตรงจะได้ voorrang รถที่มาจากทางแยกจะต้องให้ทางให้แก่รถทางตรงไปก่อน
B4 - Voorrangskruispunt - Zijweg links
ป้ายสามเหลี่ยมเป็นป้ายเตือนค่ะ – ป้ายนี้บอกว่า ทางข้างหน้ามีทางแยกด้านซ้าย แต่ถนนทางตรงคือทางเอก รถที่มาจากทางแยกด้านซ้ายจะต้องให้ทางแก่รถที่ขับทางตรง
B5 - Voorrangskruispunt - Zijweg rechts
ป้ายนี้ความหมายคล้ายๆ ป้าย B4 ค่ะ คือเตือนว่า ทางข้างหน้ามีทางแยกทางขวา แต่ถนนทางตรงคือถนนทางเอก รถที่มาจากแยกด้านขวา ต้องให้ทางแก่รถที่ขับทางตรง
B6
ป้ายนี้จะอยู่ตรงทางแยก แสดงว่าทางที่เรามานั้นเป็นทางโท ต้องให้ทาง (voorrang) แก่ทั้งรถ และจักรยานที่ขับมาจากทั้งทางซ้ายและขวา (ไม่ต้องให้ทางแก่คนเดินเท้านะ)

Veerleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg.

B7 - Stop
หยุดจ้า – เจอป้ายนี้ ต้องหยุดรถ เสมือนเจอไฟแดง หยุดแล้วดูซ้าย-ขวา ให้รถจักรยาน รถคันอื่นไปก่อน ทางโปร่ง แล้วค่อยออกรถไปได้

Stop; Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg.

C1
“คุณไม่ได้ไปต่อ” – เจอป้ายนี้จะเลี้ยวซ้าย-ขวา หรือจะยูเทิร์นก็ตามแต่ใจเธอ แต่ขับเดินหน้าไม่ได้ค่ะ

Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee.

C2
ห้ามขับเข้าไปนะจ๊ะ ถนนเส้นนี้เดินรถทางเดียวจ้า ถ้าทะเล่อทะล่า ไม่เห็นป้ายนี้ ขับเข้าไป จะกลายเป็นว่า เราขับย้อนศรนะจ๊ะ ป้ายนี้จะอยู่คู่กับป้าย C3 หรือ C4 ค่ะ อยู่ที่ปลายถนนอีกด้านจ้า

Eenrichtingweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee.

C3 - Eenrichtingsweg
เดินรถทางเดียวค่ะ เจอป้ายนี้แปลว่า ถนนข้างหน้านี้ จะไม่มีรถสวน เดินรถทางเดียวเลยจ้า ป้ายนี้จะมาคู่กับป้าย C2 ตั้งอยู่ที่ปลายถนนอีกด้านค่ะ เพื่อบอกคนที่ขับรถอีกด้านว่า อย่าเข้ามานะ
C4 - Eenrichtingsweg
ป้ายเดินรถทางเดียวจ้า ขับมาเจอป้ายนี้ แปลว่า เราจะไม่เจอรถสวน และเราเองก็ต้องขับไปตามทิศทางของป้าย จะมากลับรถอะไรตรงนี้ม่ายด๊ายยย…
C5 - Inrijden Toegestaan
เดินรถสองทางค่ะ เจอป้ายนี้ แปลว่า เราจะเจอมีรถสวนทางเรามา
C6
ป้ายวงกลม ขอบสีแดง เป็นป้าห้ามค่ะ – อย่างอันนี้แปลว่า ถนนเส้นข้างหน้านี้ ห้ามรถยนต์เข้า (ภาษากฎหมายดัตช์บอกว่า ห้ามยานพาหนะที่ใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อน ที่มีมากกว่าสองล้อเข้าค่ะ)

Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen.

C7
ตามรูปเลยจ้า ป้ายนี้ห้ามไม่ให้รถบรรทุกผ่านค่ะ ถ้าเราขับบนถนนเส้นนี้ เราจะต้องไม่เจอรถบรรทุกวิ่งอยู่ค่ะ

Gesloten voor vrachtauto’s.

C7a
ป้ายนี้ ห้ามรถบัสผ่านค่ะ จะเป็นรถบัสอะไรก็แล้วแต่ (รถบัสนักท่องเที่ยว รถเมล์ ฯลฯ) ห้ามผ่านเข้ามาในถนนเส้นนี้จ้า

Gesloten voor autobussen

C7b
ถนนข้างหน้านี้ ห้ามรถใหญ่ผ่านค่ะ ทั้งรถบรรทุกและรถบัสเลย

Gesloten voor vrachtauto’s en autobussen.

C8
ถนนเส้นนี้ห้ามรถแทรกเตอร์ผ่านค่ะ หรือรถอะไรก็ตามที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ และตามกฎหมายไม่สามารถขับเร็วเกินกว่า 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้

Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km per uur.

C9
ห้ามรถแทรกเตอร์ รถทางการเกษตรที่ตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ขับเร็วกว่า 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และรถ brommobielen, bromfietsen และรถยนต์ของคนพิการ (gehandicaptenvoertuigen)

Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km per uur en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen.

C10
ห้ามยานพาหนะใดๆ ก็ตาม ที่ลากรถพ่วง (aanhangwagen) ผ่านเข้ามาในถนนเส้นนี้ค่ะ

Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen.

C11
ถนนเส้นนี้ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านค่ะ – รถจักรยานยนต์ (motorfiestsen) ในนิยามของเขาคือ รถมอเตอร์ไซต์ที่สามารถวิ่งได้เร็วกว่า 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ

Gesloten voor motorfietsen.

C12
ถนนเส้นนี้ ห้ามยานยนต์ทุกอย่างผ่านเลยค่ะ ทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

Gesloten voor alle motorvoertuigen.

C13
ถนนเส้นนี้ ห้าม bromfietsen, snorfietsen และรถยนต์สำหรับคนพิการ ที่ทำงานด้วยมอเตอร์ผ่านค่ะ

Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor.

C14
ถนนเส้นนี้ ห้ามรถจักรยาน และรถของคนพิการที่ไม่ได้ใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนผ่านค่ะ

Gesloten voor fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor.

C15
ถนนเส้นนี้ห้ามพวกยานพาหนะเล็กๆ ผ่านน่ะค่ะ เช่น รถจักรยาน, bromfietsen และรถของคนพิการ

Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen.

C16
ถนนเส้นนี้ ห้ามคนเดินเท้าผ่านค่ะ จะเป็นคนเดินเท้า จะจูงจักรยาน อะไรก็ตามที่นิยามเป็น voetgangers — ห้ามผ่านบนถนนเส้นนี้ค่ะ

Gesloten voor voetgangers.

C17
ป้ายนี้มีไว้เพื่อห้ามไม่ให้ยานพาหนะใดๆ ที่มีขนาดยาวกว่าตัวเลขที่ป้ายระบุไว้ผ่านเข้ามาค่ะ – อย่างในป้ายนี้ ก็ห้ามรถที่ยาวกว่า 10 เมตรผ่าน

Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven.

C18
ถนนข้างหน้านี้ ทางแคบค่ะ ป้ายนี้เลยบอกเพื่อห้ามรถที่มีขนาดกว้างกว่าตัวเลขที่ระบุไว้ในป้ายผ่าน เช่น ในรูป ก็ห้ามรถที่กว้างกว่า 2.3 เมตรผ่าน

Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven.

C19
มักเจอป้ายนี้ตรงสะพาน หรือทางเข้าที่จอดรถภายในอาคารค่ะ บอกให้รู้ว่า ห้ามรถที่สูงเกินกว่าที่ป้ายระบุผ่านเข้ามา – อย่างในรูป ก็ห้ามรถที่สูงกว่า 3.1 เมตรเข้าค่ะ

Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven.

C20
ห้ามรถบรรทุกหนักเกินตัวเลขที่ระบุไว้ในป้ายเข้า น้ำหนักในที่นี้ คิดจากน้ำหนักที่เพลา ที่บรรทุกของนะคะ ไม่ได้คิดเป็นน้ำหนักโดยรวมของรถทั้งคัน – อย่างในรูป ก็ห้ามรถบรรทุกของเกิน 4.8 ตันเข้า

Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven.

C21
ห้ามรถที่น้ำหนักรวมเกินตัวเลขที่ระบุไว้ในป้ายเข้า ป้ายนี้นับเป็นน้ำหนักรวม คือทั้งน้ำหนักของรถและของที่บรรทุก อย่างในรูป ก็ห้ามรถ + ของที่บรรทุก หนักเกิน 5.4 ตันเข้าไปวิ่งในถนนเส้นนี้

Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de som van de aslasten of de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven.

C22a
เขตควบคุมสิ่งแวดล้อม ห้ามรถที่ไม่ได้คุณสมบัติตาม artikel 86d ตามกฎหมายจราจรเข้า

Gesloten voor motorvoertuigen die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d.

C22b
สิ้นสุดเขตควบคุมสิ่งแวดล้อม

Einde geslotenverklaring voor motorvoertuigen die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d.

C22
ถนนเส้นนี้ ห้ามรถขนส่งวัตถุอันตรายเข้า

Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen.

 

One thought on “ป้ายจราจรดัตช์ ตอนที่ 1

Comments are closed.